Wat is de betekenis van Groene specht?

2020
2020-12-02
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

groene specht

specht met een groen verenkleed en een zwart met rode kop. Voorbeelden: De groene specht is dankzij het groene verenkleed en de zwart met rode kop een opvallende vogel die met name leeft in bosachtige gebieden met veel open plekken. Het mannetje onderscheidt zich van het vrouwtje door de aanwezigheid van een rode snorstreep. http:/...

Lees verder
2009
2020-12-02
Vogelgids van Vogelbescherming Nederland

Vogelbescherming Nederland

Groene specht

Groene spechten zijn standvogels van open loofbossen, hoogstamboomgaarden, parken en oude houtsingels. Hij broedt meestal in een zelfgehakt hol in een oude loofboom. Zijn voedsel bestaat vooral uit grote mieren (vooral rode bosmieren) en wordt meestal op de grond verzameld. De lachende roep van de groene specht is een opvallend kenmerk. Roffelt nie...

Lees verder
2004
2020-12-02
vogelnamen

Verklarend en etymologisch woordenboek van de Nederlandse vogelnamen

Groene Specht

Picus viridis Linnaeus 1758. Vrij forse Spechtensoort die een overwegend groene indruk maakt. In de Lage Landen is hij vrij goed bij de mensen bekend, al is de Grote Bonte Specht momenteel bekender en talrijker. Houttuyn 1762 (p.380) noemt hem bij de naam als in het lemma, en vermeldt: "Deeze is de algemeenst bekende, in ons Wereldsdeel, onder...

Lees verder
1958
2020-12-02
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

GROENE SPECHT

Broedvogel in Z.O.-Frl.

1933
2020-12-02
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Groene specht

Groene specht - (Picus viridus), vogelsoort, behoorende tot de fam. der spechten. Hoofdkleur groen, schedel karmijnrood, stuit goudkleurig, onderkant grijs-groen, vleugels bruinzwart met groenachtige dwarsvlekken. Het mannetje heeft een rooden knevel, het wijfje een zwarte knevelvlek. Staart stevig aangepunt. Tong en tongbeen zeer lang. Nestelt in...

Lees verder
1916
2020-12-02
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Groene specht

Groene specht - Gecinus viridis; hoofdkleur groen met roode kruin en nek, lengte 31 c.M., staart 7 c.M. Leeft in geheel Europa, hier te lande zwerfvogel, vrij algemeen. Voedt zich voornamelijk met mieren, die hij met de lange kleverige tong vangt. Nestelt in gaten hoog in de boomen. Een vroolijke, sluwe en niet zeer schuwe vogel, uitmuntend klimmer...

Lees verder