Wat is de betekenis van Griekse kunst?

1981
2022-11-30
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Griekse kunst

De Oude Grieken zijn uitzonderlijke meesters geweest in de vertolking van het schone. Het mooie was voor de Griek tegelijkertijd het goede. Het volmaaktste was voor hem de menselijke gestalte met de natuurlijke gratie en beweging van de ledematen. Hun tempels kenmerken zich door zuivere verhoudingen. Men onderscheidt drie op elkaar volgende stijlen...

Lees verder
1947
2022-11-30
Ensie 1947

Ensie deel 2, 1947, Anton Reichling S.J. en J.S. Witsenelias.

Griekse kunst

Griekse kunst algemeen: Voor een goed begrip van de geschiedenis der classieke kunst is het nodig het feit in het oog te vatten, dat de antieke kunstgeschiedenis in vele opzichten verschilt van die van latere tijden. Dit is voornamelijk een gevolg van de afstand in tijd die ons van de classieke Oudheid scheidt en van de omstandigheid, dat de tradit...

Lees verder
1930
2022-11-30
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

Griekse kunst

('gri:ksə) v. kunst in Oud-Griekenland en de Griekse nederzettingen in Klein-Azië, Beneden-Italië en Sicilië.