Wat is de betekenis van Kunst?

2024-04-24
Klankschaal ABC

Geert Verbeke (2000)

kunst

Klankschalen en allerlei andere instrumenten kunnen de dichter in elk van ons tot leven wekken. Feit is dat verschillende scheppende kunstenaars in de omgang met muziek in het algemeen en met klankschalen in het bijzonder, tot een andersoortige creativiteit komen al kan het hier natuurlijk ook om autosuggestie gaan. Het zou van naïviteit getuigen m...

2024-04-24
Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek (2009-heden)

kunst

Het begrip kunst heeft 5 verschillende betekenissen: 1) kennis; kunde. kennis; kunde; ook: tak van wetenschap; vakgebied; vak. 2) toepassing van kennis. kennis die wordt ingezet in de praktijk; toepassing van kennis of bekwaamheid; handeling waarvoor bijzondere kennis of bekwaamheid vereist is; vaardigheid; bekwaamheid. 3) manier...

2024-04-24
Ensie Encyclopedie

Redactie Ensie (2022)

Kunst

Kunst is het vermogen om dat wat in geest of gemoed leeft of gewekt is, op zodanige wijze tot uiting te brengen, dat het kan ontroeren door schoonheid. Kunst is een ambacht dat bedoeld is om de zintuigen te prikkelen. Kunst kan verdeeld worden in zuivere en vrije kunst (doelend op alleen de schoonheid) en in gebonden kunst. In gebonden kunst doen z...

2024-04-24
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

kunst

kunst - Zelfstandignaamwoord 1. (cultuur) een subjectieve expressie van een mens die ofwel de verbeelding of gevoelens van de kunstenaar in een scheppende activiteit uit of een schepping is die bij de waarnemer een gevoel of verbeelding oproept, met als doel het voortbrengen van een origineel, zintuiglijk waarneembare (of anderszins v...

2024-04-24
Jules Grandgagnage

Schrijver op Ensie

Kunst

Kunst is een menselijk cultureel product, het resultaat van een creatief proces. Het kunstwerk als eindproduct overstijgt de loutere gebruiksfunctie, maar wordt niet altijd beoordeeld vanuit een esthetisch oogpunt. De definities van dit concept lopen ook sterk uiteen naar tijd en plaats, en geen enkele ervan is universeel geaccepteerd. Elke definit...

2024-04-24
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

kunst

kunst - woorddeel, zelfstandig naamwoord 1. geeft aan dat wat in het tweede deel genoemd wordt, niet echt is ♢ een kunstgebit is een vals gebit 1. iets moois dat door mensen gemaakt is ♢ houdt u van moderne...

2024-04-24
Jodendom van A tot Z

Prof.dr. Pieter W. van der Horst (2006)

Kunst

Joodse kunst heeft zich slechts langzaam kunnen ontwikkelen omdat het verbod op het maken van beelden in de Dekaloog (Ex. 20:4) het ontstaan van figuratieve kunst belemmerde (Beeldverbod). Pas toen het gevaar van verleiding tot aanbidding van het afgebeelde geweken leek, ontwikkelde zich joodse kunst, waarvan in de oudheid het meest indrukwekkende...

2024-04-24
Memo Educatie

Uitgeverij Malmberg (2004)

Kunst

Een uniek, creatief gemaakt voorwerp, zoals een schilderij of een beeld.

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-04-24
Encyclopedie van de Zaanstreek

Eindredactie Jan Pieter Woudt & Klaas Woudt (1991)

Kunst

is een nauwelijks te definiëren begrip. Toch kan worden vastgesteld dat elke kunstuiting gebaseerd is op steeds dezelfde elementen. elementen die in hun samenhang een eenheid vormen. Het gaat hierbij om esthetische eigenschappen en technische kwaliteiten, maar ook om het vermogen tot persoonlijke expressie van de kunstenaar. Deze drie factoren...