Wat is de betekenis van Gilde?

2024-02-29
Ensie Encyclopedie

Redactie Ensie (2022)

Gilde

Een gilde is een belangenorganisatie voor mensen die in dezelfde beroepsgroep werken. In een gilde deelden de leden ervaringen en tips met elkaar. De gilden ontstonden rond de middeleeuwen. Nieuwe leden werden via het gilde opgeleid en konden daar examens doen. Na de opleiding werd een leerling benoemd tot 'gezel' en na het doen van de me...

2024-02-29
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

gilde

gilde - Zelfstandignaamwoord 1. (geschiedenis) een middeleeuwse beroepsorganisatie, meest op monopolie en handhaven van bepaalde standaarden gericht gilde - Werkwoord 1. enkelvoud verleden tijd van gillen ♢Ik gilde ♢Jij gilde ...

2024-02-29
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

gilde

gilde - zelfstandig naamwoord uitspraak: gil-de 1. vereniging met leden die een bepaald vak goed (leren) uitoefenen ♢ in de middeleeuwen werden timmerlieden opgeleid in een gilde Zelfstandig naamwoord: gil-de het gil...

2024-02-29
Jargon & Slang van Prostituees en pooiers

Marc De Coster (2017)

Gilde

Gilde - in het gilde raken: 16de-eeuwse uitdrukking voor hoer worden. Iemand die lid is van het gilde is een hoer.

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-29
Geschiedenis & Samenleving

Cees van der Kooij & Marjan de Groot-Reuvekamp (2009)

gilde

Organisatie van beoefenaren van één ambacht.

2024-02-29
ABC van de kunst

Douwe Brongers & Désirée Raemaekers (2004)

Gilde

Vereniging van ambachts- of handelslieden die hetzelfde beroep of bedrijf uitoefenden, ontstaan in de Middeleeuwen. Het gilde bepaalde binnen de beroepsgroep aan welke kwaliteitseisen producten moesten voldoen, hoeveel werknemers iemand in dienst mocht hebben, loon, werktijden, etc. Niet iedereen mocht zomaar een ambacht uitoefenen. Het gilde bepaa...

2024-02-29
Memo Educatie

Uitgeverij Malmberg (2004)

Gilde

Een vereniging van mensen die in een stad hetzelfde beroep uitoefenden. Het gilde legde bepaalde verplichtingen op, maar hielp ook als er problemen waren.

2024-02-29
Lexicon voor de kunstvakken

Wouter van Boesschoten, Wieneke van Breukelen, Ton Konings m.m.v Henriette Coppens, Eefje Lonis, Jos van Waterschoot & Simon Wienke (2002)

gilde

Een gilde is een middeleeuwse (zie middeleeuwen) vereniging van personen die hetzelfde soort beroep uitoefenden; de organisatie had vooral zakelijke belangen; de kwaliteit van het ambacht werd op peil gehouden en beschermd tegen niet-leden door voortdurende controle en opleiding door de leden zelf; de leden waren verdeeld naar rang: leerling, gezel...

2024-02-29
XYZ van Amsterdam

J. Kruizinga, Gerrit Vermeer (2002)

Gilde

Gilde - Gilde, de naam van een niet-commerciële organisatie, opgericht in 1983, van ruim duizend oudere Amsterdammers, die belangeloos kennis en ervaring overdragen aan wie daar belangstelling voor heeft. Oprichter en directeur is Wout van Doornik. Vooral de wandelingen door Amsterdam (120 rondleiders) zijn een succes geworden. Er zijn vier mogeli...

2024-02-29
Nieuwe Groninger Encyclopedie

P. Brood, A.H. Huussen en J. van der Kooi (1999)

Gilde

Broederschap van vakgenoten gevormd om economische, religieuze en sociale redenen: 1. Economisch: wilde iemand een handwerkersberoep uitoefenen dan moest hij lid zijn van een gilde (het gilde winnen). Men werd niet tot een gilde toegelaten zonder burger van de stad te zijn, een opleiding in dat beroep te hebben gehad en een meesterproef te hebben a...

2024-02-29
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc de Coster (1998)

Gilde

van het - gezegd van een prostituee. In de Middeleeuwen waren gildenverenigingen (van mannen) die hetzelfde vak uitoefenden, bijv. het bakkersgild(e). Gild(e)bet. oorspr. ‘gezelschap, vereniging’. Vaak werd het ook schertsend of in ongunstige zin gebruikt: het edele gild der dieven.In het Antwerps Liedboekuit 1544 komen we het woord zelfs tegen in...

2024-02-29
ABC van de Klinische psychologie

Henk T. van der Molen, Ellin Simon & Jacques van Lankveld (1997)

gilde

Vereniging van ambachtslieden en handelaren die de instandhouding of bevordering van het vak tot doel hadden en als zodanig door de overheid waren erkend.

2024-02-29
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

gilde

gilde - Verwijst naar gezworen fraterniteiten, broederschappen of verenigingen, gevormd voor de wederzijdse steun en bescherming van de leden of de behartiging van beroepsmatige belangen. In de kunst en aanverwante vakgebieden verwijst de term naar verenigingen van kunstenaars, handwerksmannen, ambachtslieden of handelaren, die hun bloeitijd kenden...

2024-02-29
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Gilde

in de Middeleeuwen organisatie van patroons en gezellen die hetzelfde ambacht uitoefenden. B.v. de (laken)snijders, de kramers, de wevers, de brouwers, enz. Het waren tevens religieuze broederschappen, met eigen altaar in de kerk, eigen beschermheilige, eigen feest, eigen weduwen- en wezenverzorging. Ook hadden ze hun eigen plaats in de stadsverded...

2024-02-29
Van aalmoes tot zwijntjesjager

Dr. E. Schröder (1980)

gilde

zie geld

2024-02-29
Erotisch woordenboek

Hans Heestermans (1977)

gilde

gilde - 1°. Lichte vrouw, hoer; wrsch. hetzelfde woord als onder 2° en dan met de betekenis iid van het gilde (der hoeren)’. Het was een ghilde, si hopt int wilde, Antw. Liedb. (ed. VON FALLERSLEBEN) [1544]-2°. In de verb.: in het raken, hoer worden (met betekenis specialisering van ‘gilde’. > ‘gilde der hoere...

2024-02-29
Kerkelijk woordenboek

Professor mag. dr. J.B. Kors o.p. (1967)

Gilde

heette in de Middeleeuwen de organisatie van al degenen, die hetzelfde ambacht uitoefenden. Zij waren op godsdienstigen grondslag georganiseerd, hadden meestal een eigen altaar in de kerk en zeker een gildepatroon. De gedachte, die aan haar ordening ten grondslag heeft gelegen, heeft ook voor den tegenwoordigen tijd beteekenis, hoewel zij in andere...

2024-02-29
Zuid-afrikaans woordenboek

H.J. Terblanche - M.A., D. Litt

gilde

vereniging van vakgenote.

2024-02-29
Encyclopedie van Friesland

Prof. Dr. J.H. Brouwer (1958)

GILDE

Vereniging; er waren: a. geestelijke broederschappen, b. schuttersgilden; c. handwerksgilden. De eerste werkten in de Roomse tijd op het terrein van de charitas; in de kerken hadden ze hun altaar en in de steden vaak ook een gasthuis. De tweede soort kan een rol gespeeld hebben in de ontwikkeling van het stadrecht. Men zie het Franeker Schutterij...

2024-02-29
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Gilde

is (1) in het Oldambt de benaming voor kluft, (2) in N.Brab. Kempen en Limb. de benaming voor allerlei verenigingen (z. b.v. Biemansgilde.