Wat is de betekenis van Gewoonte?

2019
2022-01-22
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

gewoonte

gewoonte - Zelfstandignaamwoord 1. vaste wijze om dingen te doen Autorijden wordt heel snel een gewoonte. Woordherkomst Afgeleid van gewoon met het achtervoegsel -te.

Lees verder
2018
2022-01-22
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

gewoonte

gewoonte - zelfstandig naamwoord uitspraak: ge-woon-te 1. wat men gewoonlijk doet of moet ♢ wij hebben de gewoonte met Kerst een boom neer te zetten 2. wat je gewend bent ♢ hij heeft de gewoonte...

Lees verder
2013
2022-01-22
Maj de Bruijn

Schrijver op Ensie

Gewoonte

Een gewoonte is een handeling of een manier van doen die men gewend is uit te voeren. Men doet iets op de automatische piloot, er hoeft niet meer over nagedacht te worden. Zo kan het zijn dat men elke dag om zes uur het avondeten op tafel zet, een dagelijkse routine. Er zijn in het dagelijks leven verschillende handelingen die voor iemand een gewo...

Lees verder
2000
2022-01-22
Basisboek Recht

Basisboek Recht

Gewoonte

Gedragslijn die gedurende een langere tijd binnen een min of meer vaste kring van mensen (bijvoorbeeld de veehandel) als juist wordt beschouwd.

1993
2022-01-22
NIMA

Nima marketing lexicon

Gewoonte

Vaste, aangeleerde volgorde van stimulus en respons.

1976
2022-01-22
Yoga lexicon

Verklarend handwoordenboek

GEWOONTE

Gemakzucht is onlosmakelijk verbonden met G. Het is gemakkelijker aan alles toe te geven dan iets af te leren. Een koppige G. kan niet worden afgeleerd zonder iets in de plaats van die G. te stellen. Een totaal andere dagindeling met vaste meditatie-uren is de eerste aanval op een G. Op het moment dat een koppige G. weer begint een krachtige Pranay...

Lees verder
1973
2022-01-22
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

gewoonte

v. (-n, -s), 1. wat men gewoon is te doen; de omstandigheid dat men iets pleegt te doen: het is zijn — vroeg naar bed te gaan; de macht, de kracht van de een slaaf van de —;(spr.) — is een tweede natuur, wat men gewoon is, doet men haast vanzelf, alsof het in zijn natuur ligt; — maakt wet; eenmaal gedaan is nog geen —;...

Lees verder
1952
2022-01-22
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gewoonte

s., gewoante, wenst, wizânsje moade; dehebben om, it foar de, in moade hawwe om; ergens eenvan maken, jin eat oaneigenje; dat is zijn —, dat hat er oer him, dat is him hiem, dat hat er hiem; dat is een vaste —, dat is (in) stielen wet; ouder —, ...

Lees verder
1937
2022-01-22
Koenen

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

gewoonte

v. -n (1 algemeen aangenomen gebruik; 2 persoonlijk aangewende handeling; 3 aanwensel, hebbelijkheid); 1. niet bekend met de gewoonten in deze stad; zoals de gewoonte is; zeden en gewoonten; als naar gewoonte; Z.-N. uit ouder gewoonte; loffelijker gewoonte; 2. het is een gewoonte van hem ....; tegen zijn gewoonte; ouder gewoonte; 3. een slechte ge...

Lees verder
1933
2022-01-22
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gewoonte

Gewoonte - is een door een levend wezen verworven neiging om in bepaalde omstandigheden een bepaalde handeling te verrichten, die dan met een zeker gemak verloopt. Staat tegenover een instinctieve tendenz; dit is een aangeboren drang tot handelen, terwijl de g. verkregen worden. Zij doen zich voor op het gebied van kennen, voelen en begeeren, zoowe...

Lees verder
1926
2022-01-22
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Gewoonte

Een gewoonte kan ontstaan uit een neiging, waaraan vaak wordt toegegeven. Als een kind b.v. telkens toegeeft aan de neiging tot snoepen, dan wordt het snoepen straks een gewoonte. Een gewoonte kan echter ook voortspruiten uit herhaalde handeling. Wanneer dezelfde indrukken gedurig op ons inwerken, dezelfde voorbeelden ons gedurig voor oogen gehoude...

Lees verder
1916
2022-01-22
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gewoonte

Gewoonte - De gew. is de oudste vorm, waarin het recht zich openbaart. Eerst later wordt de rechtsvorming aan bepaalde organen van den staat opgedragen. Ook deze echter zullen met de in de gewoonten tot uiting komende rechtsovertuigingen rekening moeten houden. Vandaar dat door sommigen de gew. vrijwel als de eenige rechtsbron wordt erkend. Op dit...

Lees verder
1898
2022-01-22
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Gewoonte

GEWOONTE, v. (-n), wat men gewoon is, de toestand waarin men komt, door herhaaldelijk hetzelfde te ondervinden of te verrichten het is zijne gewoonte om vroeg naar bed te gaan; de macht, de kracht der gewoonte; een slaaf der gewoonte; — (spr.) gewoonte is eene tweede natuur, wat men gewoon is, doet men haast van zelf, alsof het in onze natuur...

Lees verder
1898
2022-01-22
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Gewoonte

zie Aanwensel. zie Gebruik.

Lees verder
1870
2022-01-22
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Gewoonte

Gewoonte is eene wijze van doen, die men zich door herhaling eigen gemaakt heeft. Door gedurige herhaling kan men zich aan iets gewennen. Alzoo wordt de gewoonte, volgens het bekende spreekwoord, eene tweede natuur. Op gewoonte berust onze vaardigheid naar ligchaam en geest. Zij kan eene opzettelijke of eene onwillekeurige wezen. In elk geval rust...

Lees verder