2019-05-20

Geweld

Geweld wordt vaak geassocieerd met agressie en omvat het veroorzaken van verwondingen of schade bij mensen, dieren, of voorwerpen. Er worden twee soorten geweld van elkaar onderscheiden: willekeurig geweld en gecoördineerd geweld. Een ruzie in de kroeg of op het station zijn voorbeelden van willekeurig geweld. Gecoördineerd geweld wordt uitgevoerd door groepen, zoals politieoptredens en terrorisme. Hier is van tevoren over nagedacht. Ook komt er steeds meer partner- en familiegeweld voor. Dit...

Lees verder
2019-05-20

Geweld

Al of niet opzettelijke uitoefening van macht met schadelijke gevolgen voor direct betrokkene(n). De gevolgen zijn van fysieke en/of van niet-fysieke, psychologische of sociaal-culturele aard. Geweld is het gevolg van machtsuitoefening op micro-niveau (individueel zoals diefstal met geweld). Bij geweld op meso-niveau denken aan huiselijk geweld of aan zogenoemd zinloos geweld na een avond stappen. Op macro-niveau gaat het bijvoorbeeld om terrorisme en oorlogen. De direct voelbare en waarneembare...

Lees verder
2019-05-20

geweld

geweld - Zelfstandignaamwoord 1. elke dwangmatige kracht van meer dan geringe betekenis uitgeoefend op personen, goederen of zaken Hij is door geweld om het leven gekomen. geweld - Werkwoord 1. voltooid deelwoord van wellen 2. * :w:nl:De Vliegende Panters|De Vliegende Panters, "Zinloos geweld" uit Hype (1998) 3. *: "Als rozijnen liggen te wellen, terwijl het recept krenten vermeldt, hebben die rozijnen dan zin...

Lees verder
2019-05-20

Geweld

James Gilligan was dertig jaar gevangenispsychiater. Hij beschrijft in Violence, reflections on a national epidemic zijn ervaringen met de meest zware misdadigers in de Verenigde Staten. Letterlijk álle zware criminelen die hij heeft ontmoet, zijn mensen die zich langdurig vernederd hebben gevoeld, bijvoorbeeld door langdurige armoede, door werkeloosheid of door een vernederende ouder. Bovendien schamen zij zich diep voor het feit dát zij zich hierdoor vernederd voelen (blz. 111). Het erken...

Lees verder
2019-05-20

Geweld

GEWELD, o. macht: ik was in zijn geweld: — kracht: hij zocht de stad met geweld van wapenen te hernemen; — groote hoeveelheid wat heeft die koe een geweld van vet af gelegd, buiten gewoon veel vet opgeleverd; — van geweld, geweldig, krachtig, zeer groot: dat was een buitenkansje van geweld; —, (-en), (dicht.) strijdkracht, krijgsmacht: ook Egmond levert zijn geweld en 't zijn in den krijg vergrijsde helden; — hevigheid, onstuimigheid: alles werd door het geweld van den stroom, meegesle...

Lees verder
2019-05-20

geweld

geweld - zelfstandig naamwoord uitspraak: ge-weld 1. ruwe kracht of dwang ♢ met geweld heeft de politie hem meegenomen 1. hij wilde met alle geweld mee [hij wilde absoluut mee] 2. je moet jezelf geen geweld aandoen [jezelf niet dwingen te doen wat je niet wilt of kunt]

Lees verder
2019-05-20

Geweld

Geweld (Vis) noemt men in regten een dwang, vergezeld van het aandoen van leed of het verwekken van eene gegronde vrees (metus justus), gebruikt om anderen te doen afzien van hun weerstand tegen bepaalde eischen. Het oefenen van geweld, steunende op een regterlijk dwangbevel, wordt door de wet gebillijkt. Daarentegen valt het bezigen van onwettig geweld in de termen van het strafregt. In het Romeinsche rijk moesten eigendunkelijke pogingen tot onderdrukking van de vrije zelfbepaling van anderen...

Lees verder
2019-05-20

Geweld

Geweld - zie DWANG.