Wat is de betekenis van Generale staf?

1981
2021-05-14
zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Generale staf

groep van militair-wetenschappelijk opgeleide officieren, die voor het geval van oorlog alle noodzakelijke operatieplannen opstellen en uitwerken.

1973
2021-05-14
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

generale staf

1. eertijds categorie officieren met een uitgebreide militair-wetenschappelijke scholing, die veelal tot een afzonderlijk korps of dienstvak behoorden. 2.Veel gebruikte benaming voor het, in de meeste legerorganisaties opgenomen, hoofdkwartier van de landmacht, waaraan m.n. de verdere uitwerking en gedeeltelijke uitvoering van de op dit krijgsmacht...

Lees verder
1949
2021-05-14
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Generale staf

groep officieren van militair-wetenschappelijke ontwikkeling, die zich bezighouden met samenstellen van operatieplannen en die de commandanten behulpzaam zijn bij voorbereiding en uitwerking hunner opdrachten.

1916
2021-05-14
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Generale staf

Generale staf - categorie van bijzonder militair-wetenschappelijk en practisch ontwikkelde officieren, die toegevoegd worden aan de hoogere commandanten ter voorbereiding en uitwerking hunner krijgskundige opdrachten en plannen. Aan het hoofd dezer categorie staat de Chef van den G. S. Naast een hoog intellect en helder tactisch en strategisch inzi...

Lees verder
1870
2021-05-14
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Generale staf

Generale staf is de naam eener keurbende van officieren, die belast zijn, om bij de aanvoerders van het leger de bijzonderheden te regelen, welke aan een veldtogt verbonden zijn, zooals de marschroutes, de operatiën, de verplaatsingen van troepen, het innemen van bepaalde stellingen enz., terwijl zij veelal tevens de uitvoering der gemaakte plannen...

Lees verder