Wat is de betekenis van Gecondenseerde melk?

2024-06-15
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Gecondenseerde melk

is volle of afgeroomde melk, waaruit een belangrijk deel van het water is verdampt. Vóór de verdamping kan men al of niet suiker aan de melk toevoegen. Het gesuikerde product noemt men in de Eng. sprekende landen condensed milk, het ongesuikerde evaporated milk. Ongesuikerde g.m. moet men om ze duurzaam te maken steriliseren. Dit gesc...

2024-06-15
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Gecondenseerde melk

melk waaraan bij lage temperatuur (vitaminebehoud!) door middel van een vacuum water is onttrokken.

2024-06-15
Voedings en Genotsmiddelen

dr. M. Wagenaar (1938)

Gecondenseerde melk

Gecondenseerde melk - Dit is het product uit volle- of tapte (afgeroomde) melk bereid, door deze vloeistof, al of niet onder toevoeging van suiker, in een vacuumpan (groote ketels, waarin ingedampt kan worden met behulp van luchtverdunning), tot stroopdikte uit te dampen. De waar komt in blikken bussen verpakt in den handel. Door ongeveer met 3 maa...

2024-06-15
Encyclopedie voor voeding

dr. ir. P. Schoorl (1938)

Gecondenseerde melk

Gecondenseerde melk is melk, welke onder luchtverdunning, al of niet onder toevoeging van suiker, ingedikt is bij een temperatuur van ± 70° C. Behalve volle melk kan ook ondermelk of afgeroomde melk gecondenseerd worden. Ongesuikerde gecondenseerde melk wordt alleen uit volle melk bereid. De gesuikerde gecondenseerde melk is tevens onbep...

2024-06-15
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Gecondenseerde melk

Gecondenseerde melk - is melk, waaraan bij lage temperatuur onder vacuum een belangrijk deel van het water wordt onttrokken; in den regel wordt suiker toegevoegd. Afgeroomde zoowel als volle melk worden als grondstof gebruikt. De suiker werkt conserveerend. Eerst wordt de melk gepasteuriseerd tot 80 à 85° C en tegelijk met suiker gemengd...

2024-06-15
Polulaire Geneeskundige Encyclopaedie

Dr. Ch. Bles (1929)

Gecondenseerde melk

wordt bereid door versche koemelk met of zonder toevoeging van suiker in een z.g. vacuumapparaat in te dampen tot op ⅓ van het gewicht en dan te brengen in gesloten flesschen of blikken busjes. Voldoende verhit blijft zij jaren lang goed en bewijst o. a. onschatbare diensten aan boord van schepen. De samenstelling is 60—65 pCt. water, 10&mdas...

2024-06-15
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Gecondenseerde melk

Gecondenseerde melk - melk, welke bij lage temperatuur (beneden 70° C.) onder luchtverdunning en al of niet onder toevoeging van suiker is ingedampt; het is een gelijkmatig dikke, taaivloeibare, zwak gele massa. G. wordt zoowel uit ontroomde als uit volle melk bereid; in den regel is ze door toevoeging van rietsuiker duurzaam gemaakt; ongesuikerde...

2024-06-15
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

gecondenseerde melk

(meestal kortweg: condens), een duurzaam melkprodukt dat wordt verkregen door melk in te dampen. Voor het indampen is apparatuur ontwikkeld, waarmee het energieverbruik zo veel mogelijk wordt beperkt. De bij het indampen ontstane damp, die veel warmte bevat, wordt daarom in het verloop van het proces opnieuw gebruikt. Het indampen vindt plaats in z...