Wat is de betekenis van Fiscale rechten?

2024-04-16
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Fiscale rechten

zie invoerrechten.

2024-04-16
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Fiscale rechten

invoerrechten, uitsluitend geheven met het doel de schatkist te stijven, dus niet, om de binnenlandse productie te beschermen; z beschermende rechten.

2024-04-16
Economische encyclopedie

D.C. van der Poel (1940)

Fiscale rechten

zie: Belasting, Invoerrechten, Protectie.

2024-04-16
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Fiscale rechten

die rechten, welke de inkomsten v/d staat vergrooten.

2024-04-16
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Fiscale rechten

Fiscale rechten (zie ook Fiscaalrecht), zijn in- en uitvoerrechten, welke uitsluitend ten behoeve van de schatkist worden geheven en dus niet de bescherming van de binnenlandsche industrie ten doel hebben. → Bescherming. Zij kunnen echter terzelfder tijd in hun werking beschermend zijn voor de nationale nijverheid, zelfs al zijn zij laag. Vgl....

2024-04-16
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Fiscale rechten

Fiscale rechten - rechten, welke uitsluitend ten doel hebben de schatkist te stijven, dus b. v. niet om den handel te belemmeren, zooals protectionistische invoerrechten.