2019-10-21

familierecht

familierecht - Zelfstandignaamwoord 1. (juridisch) is het onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met afstamming, geboorte, huwelijk- en echtscheiding en andere zaken in verband met de hoedanigheid, familiebetrekkingen en bevoegdheden van personen. Woordherkomst samenstelling van familie en recht

2019-10-21

Familierecht

Familierecht - noemt men de verschillende rechtsregelen betreffende de familiebetrekkingen, dus aangaande huwelijk, afstamming, ouderlijke macht, enz. Deze onderwerpen worden slechts in groote trekken door het recht beheerscht; verder zijn zij aan de voorschriften der moraal overgelaten. Zelfs missen de rechtsregelen in vele gevallen iedere sanctie. Met name kan bij niet-nakoming der opgelegde verplichtingen niet als bij het vermogensrecht schadevergoeding worden gevraagd. De subjectieve familie...

2019-10-21

Familierecht

Familierecht - onderdeel van het Burg. Recht. In het Ned. en Belg. B.W. vult het f. het grootste gedeelte van Boek I „van personen”. De voornaamste door het f. geregelde onderwerpen zijn: → huwelijk, → echtscheiding en → scheiding van tafel en bed; → bloed- en → aanverwantschap en → alimentatieverplichtingen tusschen bloedverwanten; → ouderlijke macht en → voogdij.Het f. van het Burg. Wetboek werd zeer beïnvloed door de philosophie van de...