Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gepubliceerd op 19-01-2019

2019-01-19

Familierecht

betekenis & definitie

Familierecht - noemt men de verschillende rechtsregelen betreffende de familiebetrekkingen, dus aangaande huwelijk, afstamming, ouderlijke macht, enz. Deze onderwerpen worden slechts in groote trekken door het recht beheerscht; verder zijn zij aan de voorschriften der moraal overgelaten. Zelfs missen de rechtsregelen in vele gevallen iedere sanctie. Met name kan bij niet-nakoming der opgelegde verplichtingen niet als bij het vermogensrecht schadevergoeding worden gevraagd.

De subjectieve familierechten zijn niet op een ander overdraagbaar. Van erfopvolging is daarbij geen sprake. — Daar de familie echter niet alleen persoonlijke verhoudingen tusschen de leden schept, kan ook van familievermogensrecht worden gesproken. — Het familierecht wordt in ons Burgerl. Wetboek gevonden in het eerste boek „Van Personen”. — Het erfrecht, hoewel veelal op familiebetrekking gegrond, wordt niet onder het familierecht gerekend.