De Kleine Winkler Prins

Nederlandse encyclopedie uit 1949

Gepubliceerd op 18-09-2020

2020-09-18

Familierecht

betekenis & definitie

dat deel van het privaatrecht, dat de uit het familieverband voortspruitende rechtsbetrekkingen regelt. Het omvat de regeling van het huwelijk, de ouderlijke macht, de voogdij en de curatele.