Familierecht betekenis & definitie

Familierecht - onderdeel van het Burg. Recht.

In het Ned. en Belg. B.W. vult het f. het grootste gedeelte van Boek I „van personen”.

De voornaamste door het f. geregelde onderwerpen zijn: → huwelijk, → echtscheiding en → scheiding van tafel en bed; → bloed- en → aanverwantschap en → alimentatieverplichtingen tusschen bloedverwanten; → ouderlijke macht en → voogdij.Het f. van het Burg. Wetboek werd zeer beïnvloed door de philosophie van de Fr. Revolutie: het huwelijk is een contract, dat, in bepaalde gevallen, kan worden verbroken; de eigendom van de goederen behoort niet aan het gezin, maar aan bepaalde leden van het gezin; alle kinderen bekomen een gelijk aandeel in de nalatenschap van de ouders en zij bezitten het recht om te allen tijde de boedelscheiding (verdeeling) te vragen, en zoo meer. Toch is de invloed van het Kerkelijk Recht niet geheel afwezig.

Stoop / V. Dievoet.

Lit.: J. Bonnecase, La philosophie du Code Napoléon appliqué au droit de familie (Parijs 1928).