Wat is de betekenis van Europees Logistiek Platform (ELP)?

2024-06-24
CBS begrippenlijst

CBS (2018)

Europees Logistiek Platform (ELP)

Het Europees Logistiek Platform (ELP) bestaat uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven vanuit de sector logistiek en supply chain. Het ELP heeft primair als doel om aan de Europarlementariërs te laten zien waar de sector logistiek en supply chain voor staat en te discussiëren over mogelijke beleidsoplossingen om de kansen voor economi...