Wat is de betekenis van platform?

2022
2022-12-09
vindpunt

Vindpunt.nl

platform

(zelfstandig naamwoord) forum

Lees verder
2018
2022-12-09
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

platform

platform - zelfstandig naamwoord uitspraak: plat-form 1. verhard stuk grond waar vliegtuigen op staan ♢ op het platform staan 3 vliegtuigen gereed om te vertrekken 2. verhoging waarop je kunt staan om iets goed te zien...

Lees verder
2017
2022-12-09
Politici

Jargon & Slang van Politici

Platform

Platform - programma. Alleen in Vlaanderen gebruikelijk.

2017
2022-12-09
B.D. Poppen

Schrijver op Ensie

Platform

Plankier boven de staart van een paltrok.

2004
2022-12-09
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema

platform

(het & de, -s) plat dak, zinken dak.

2001
2022-12-09
Communicatie Handboek

Communicatie Handboek

platform

Het geheel van samenhangende media dat een organisatie inzet.

2001
2022-12-09
Begrippenlijst drama

Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Platform

(→) Praktikabel.

2001
2022-12-09
Internet woordenboek

Uitgave 2001 [draft]

platform

Verzamelnaam voor een besturingssysteem en bijbehorende apparatuur. Bijvoorbeeld: een UNIXplatform, Windows NT-platform. Zie ook: ross-platform.

Lees verder
1999
2022-12-09
Woordenboek van Neologismen

Geschreven door Marc de Coster ©

Platform

Platform - in Vlaanderen: het programma van een politieke partij. Vaak in samenstellingen, zoals regeerplatform. Op 12 januari geeft VLD-voorzitter Guy Verhofstadt het startschot voor een politiek jaar waarin zijn partij als ondubbelzinnig doel vooropstelt een ‘regeerplatform’ in elkaar te boksen. De Morgen, 31-12-97 besturingssysteem van een comp...

Lees verder
1994
2022-12-09
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Platform

[Fr. plate-forme = lett.: vlakke vorm] 1 verhoging; 2 deel van een vliegveld; 3 balkon van een trein- of tramwagon; 4 (Z.N.) plat (zinken) dak; 5 [Eng.] program van een politieke partij; (bij uitbr.) plaats of publikatie die gelegenheid biedt tot politieke gedachtenwisseling.

Lees verder
1993
2022-12-09
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Platform

verhoging; balkon van een wagon; programma van een politieke partij

1993
2022-12-09
NIMA

Nima marketing lexicon

Platform

Georganiseerde gelegenheid voor beleidmakers (binnen of buiten een bedrijf of groep van werkmaatschappijen) om informeel informatie en ideeën uit te wisselen.

1990
2022-12-09
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

platform

platform - Platte oppervlakken of vloeren, in het algemeen verheven boven de aangrenzende vloer of oppervlakte.

1973
2022-12-09
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

platform

[Eng.], o. (-s, -en), 1. een platte verheffing, plateau, terras; 2. plankier; 3. balkon van spoor-of tramwagen.

Lees verder
1955
2022-12-09
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Platform

verhoogde spreektribune; balkon van spoor- of tramwagen; terras; fig.: partijprogram.

1951
2022-12-09
Woordenboek Engels (EN-NL) 1951

Dr. F.P.H. van Wely

platform

perron; terras; podium; balkon [van tram]; geschutbedding, -stelling; politiek program.

1950
2022-12-09
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Platform

(<Fr.), o. (-s), 1. verhoging waarop men kan staan om iets goed te overzien, of voor een bep. verrichting; 2. balkon van een spoor- of tramwagen e.d.; 3. (Zuidn.) plat zinken dak.

Lees verder
1948
2022-12-09
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

platform

o. 1 terras; trambalkon; 2 (Engl.) perron; politiek program (v. e. partij); standpunt.

1937
2022-12-09
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

platform

o. platformen, platformpje (Eng.-Fr. plateforme: 1 platte verheffing van de bodem, plateau, terras; 2 bouwk. plat dak, platte afdekking van een gebouw inz. Z.-N.; 3 plat vlak gevormd door middel van planken enz. b.v. plat gedeelte aan het einde ener locomotief, waarop de machinist staat, balcon van spoor- en tramwagens, vloer op wielen voor het ver...

Lees verder
1930
2022-12-09
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

platform

(plat'form) o. (-en, -s; -pje) [Fr.] 1. Algm. verhoging waarvan men iets goed kan overzien. 2. Inz. balkon van een spoor- of treinrijtuig.

Lees verder