Wat is de betekenis van Europees Parlement?

2024-07-15
Winkler Prins Studie

UNIEBOEK | HET SPECTRUM (2024)

2024-07-15
Winkler Prins Junior

Winkler Prins Encyclopedie

2024-07-15
Ensie Encyclopedie

Redactie Ensie (2022)

Europees Parlement

Het Europees Parlement is het direct gekozen volksvertegenwoordigingsorgaan van de Europese Unie. Het is vergelijkbaar met de Tweede Kamer in Nederland. Het Europees Parlement heeft als belangrijkste functie het adviseren van de Europese Commissie. Sinds de laatste decennia heeft het Europees Parlement echter een transformatie doorgemaakt en heeft...

2024-07-15
Het EU recht Lexicon

EUR-lex (2020)

Europees Parlement

Het Europees Parlement (EP) is het enige rechtstreeks gekozen orgaan van de EU en een van de grootste democratische vergaderingen in de wereld. Haar 751 leden vertegenwoordigen 500 miljoen burgers van de EU. Ze worden eens in de 5 jaar gekozen door de kiezers van de 28 EU-landen (1). Haar vertegenwoordigers worden leden van het Europees Parlem...

2024-07-15
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

Europees Parlement

Europees parlement|Parlement - Eigennaam 1. (politiek) het parlement van de Europese Unie Synoniemen Europarlement

2024-07-15
Algemene economische basisprincipes

D.J. de Jong & C.J. de Lange (2018)

Europees Parlement

Rechtstreeks gekozen vertegenwoordigend orgaan van de bevolking in de Europese Unie.

2024-07-15
Begrippenlijst Buitenlandse Zaken

Ministerie van Buitenlandse Zaken (2018)

Europees Parlement

Het Europees Parlement (EP) is een instelling van de Europese Unie. Het EP bestaat uit 750 leden plus een voorzitter. De voornaamste bevoegdheden van het Europees Parlement zijn: • Besluitvormend: beraadslaging over regelgevende voorstellen van de Commissie. Is samen met de Raad betrokken bij het wetgevingsproces, vaak zelfs als medewetgevende inst...

2024-07-15
Algemene economie en bedrijfsomgeving

W. Hulleman & A.J. Marijs (2017)

Europees parlement

Direct gekozen vertegenwoordiging van de Europese bevolking met een beperkte bevoegdheid tot controle van de EC.

Wil je toegang tot alle 13 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-15
Mensenrechten begrippenlijst

Amnesty International (2007)

Europees Parlement

Het Europees Parlement (of: EP) is het parlement van de Europese Gemeenschap en kwam voor het eerst bijeen in 1958. Het is, als onderdeel van de Europese Unie, vanaf 2004 uitgebreid van 626 tot 751 leden die zo'n 375 miljoen stemgerechtigde Europeanen vertegenwoordigen. De bevoegdheden van het parlement zijn beperkt. Het mag bijvoorbeeld oordelen o...