Wat is de betekenis van Logistiek?

2024-05-28
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-05-28
AI woordenboek

ChatGPT (2023)

logistiek

Logistiek verwijst naar het proces van het plannen, implementeren en beheren van de stroom van goederen, diensten, informatie en mensen van de ene plaats naar de andere. Het omvat verschillende activiteiten, zoals transport, opslag, voorraadbeheer, distributie, en supply chain management. Logistiek speelt een cruciale rol in verschillende sectoren,...

2024-05-28
Op-en-top Nederlands

Frens Bakker, Els Ruijsendaal, Paul Uljé, Dick van Zijderveld (2022)

logistiek

(zelfstandig naamwoord) [alg.] zie: geen Engels

2024-05-28
Ensie Encyclopedie

Redactie Ensie (2022)

Logistiek

Logistiek omvat de handelingen die verricht moeten worden om goederen van grondstof tot eindproduct te verwerken en deze bij de klant af te leveren. Deze methode dient zo efficiënt mogelijk plaats te vinden. In de economie neemt het logistieke proces een belangrijke plaats in beslag. Omdat de kosten van arbeid en grondstoffen aan een minimum v...

2024-05-28
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

logistiek

logistiek - Zelfstandignaamwoord 1. (verkeer) het organiseren, plannen, besturen en uitvoeren van de goederenstroom De logistiek van goederen gebeurt over water, over de weg en door de lucht. logistiek - Bijvoeglijk naamwoord 1. betrekking hebbend op de logistiek Woordhe...

2024-05-28
CBS begrippenlijst

CBS (2018)

Logistiek

Logistiek is het organiseren, plannen, besturen en uitvoeren van de goederenstroom, en de wetenschap hierover. Dit begint vanaf de ontwikkeling en inkoop van een product, via productie en distributie naar de eindafnemer, en heeft als doel om tegen optimale kosten en kapitaalgebruik te voldoen aan de behoeften van de markt. Tevens rekent men ook de...

2024-05-28
Financiële begrippenlijst

Rombouts Advies (2017)

Logistiek

Logistiek is de planning, uitvoering en controle van de goederenstroom vanaf de inkoop tot aan de distributie maar de klant. Een tweedeling is te maken in enerzijds interne logistiek ook wel integrale goederenstroombeheersing, en anderzijds externe logistiek, ook wel fysieke distributielogistiek.

2024-05-28
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

logistiek

logistiek - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: lo-gis-tiek 1. wat te maken heeft met het verwerken van opdrachten en het regelen van het vervoer van goederen ♢ een logistiek medewerker moet ervoor zorgen dat onze producten bij de klant terechtkomen Bij...

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-05-28
Logistieke begrippen omschreven

Redactie Ensie (2016)

Logistiek

Logistiek is het geheel van activiteiten die horen bij het vervoeren van goederen en personen alsmede het onderzoek en de wetenschap hiernaar. Binnen de logistiek worden goederen gevolgd vanaf de producent naar de distributeur en uiteindelijk naar de klant. Onder logistiek worden alle activiteiten verstaan die bijdragen aan het leveren van goederen...