Wat is de betekenis van Eraan moeten geloven?

2024-05-19
Lexicon Nederlandstalige gezegden

Wikiquote (2020)

Eraan moeten geloven

of iemand wil of niet, het moet toch gebeuren

2024-05-19
Spreekwoordenboek

Ed van Eeden (2017)

Eraan moeten geloven

Aan het eind van de avond moest zelfs mijn laatste honderdje eraan geloven: aan het einde van de avond gaf ik tenslotte ook mijn laatste geld uit.

2024-05-19
Spreekwoorden en gezegden

F. Stoett (1977)

Eraan moeten geloven

zich moeten onderwerpen aan iets onaangenaams, dat men niet kan ontgaan; genoodzaakt zijn iets, hoe ongaarne ook, te doen of te ondergaan; (in ’t bijz.) moeten sterven; van zaken gezegd: opgeofferd moeten worden. Waarschijnlijk mogen wij in dit geloven een herinnering zien aan het Mhd. sich gelouben einer dinc, afstand doen van iets, waaraan...

2024-05-19
Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden

F.A. Stoett

Eraan moeten geloven

zich moeten onderwerpen aan iets onaangenaams, dat men niet kan ontgaan; genoodzaakt zijn iets, hoe ongaarne ook, te doen of te ondergaan; (in ’t bijz.) moeten sterven; van zaken gezegd: opgeofferd moeten worden. Waarschijnlijk mogen wij in dit geloven een herinnering zien aan het Mhd. sich gelouben einer dinc, afstand doen van iets, waaraan...