Synoniemen van eindigen

2020-02-25

eindigen

eindigen - regelmatig werkwoord uitspraak: ein-di-gen 1. er komt een eind aan, het gaat voorbij ♢ de voorstelling is al geëindigd 2. niet meer doorgaan ♢ de school eindigt om vier uur 3. als laatste laten verschijnen ♢ de voorstelling eindigt met een trapeze-act...

2020-02-25

eindigen

eindigen - Werkwoord 1. (inerg) iets tot een besluit voeren Hij eindigde met een verzoek de eenheid te bewaren. 2. ergens mee stoppen Hij eindigde zijn wielercarrière op 30-jarige leeftijd. Woordherkomst Afkomstig van het Middelnederlandse endigen Synoniemen termineren. stoppen Antoniemen beginnen, starten

2020-02-25

Eindigen

EINDIGEN, (eindigde, heeft geëindigd), een einde hebben: de spoorweglijn eindigt aan den Hoek van Holland; — zijne grens hebben: hier eindigt Leiden en begint Zoeterwoude; — de reeks eindigt, vindt een einde; — (van den tijd) het jaar eindigt den 31 Dec.; — hiermee eindigt het boek, dit is het slot; — uitgaan op dit woord eindigt op een klinker; — de onderhandelingen_ eindigden, werden niet voortgezet; — de school eindigt om twaalf uren. gaat uit; — een einde aan iets maken, ten...

2020-02-25

Eindigen

zie Afloopen. zie Afdoen.