Wat is de betekenis van Eigenwijs — hoogwijs — ingebeeld — laatdunkend — neus¬wijs — pedant — verwaand — waanwijs?

1898
2022-05-19
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Eigenwijs — hoogwijs — ingebeeld — laatdunkend — neus¬wijs — pedant — verwaand — waanwijs

Verwaand ziet op den grooten dunk, dien men van zijn persoon in het algemeen heeft, waanwijs, eigenwijs op de hooge gedachten, die men koestert van zijn verstand. Pedant noemt men hem, die tegenover anderen een hoogen dunk toont van zijne geleerdheid, bekwaamheid, talenten, enz. Hetzelfde wordt ook uitgedrukt door hoogwijs, dit is echter minder in...

Lees verder