Wat is de betekenis van Neus?

2020
2022-07-06
Nico M. van Straalen

Em. Professor of Animal Ecology

Neus

Zintuigorgaan aan de voorkant van een dier, ingericht voor de waarneming van vluchtige stoffen in de lucht of opgeloste stoffen in het water Vrijwel alle dieren zijn in staat om geurstoffen in hun omgeving waar te nemen, met allerlei verschillende organen. Gewervelde dieren hebben een groeve of holte aan de voorkant van de kop die van binnen beklee...

Lees verder
2020
2022-07-06
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2020.

neus

(1944) (scheldw.) jood. In karikaturen wordt een jood vaak voorgesteld met een 'grote, kromme' neus. Het prominente reukorgaan is dan ook het stereotiepe beeld waarmee joden al eeuwen worden voorgesteld, niet alleen in nazistische haatpropaganda, op een schilderij van Breugel maar ook in Aalst carnaval 2019 (met beelden van orthodoxe joden met een...

Lees verder
2019
2022-07-06
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

neus

neus - Zelfstandignaamwoord 1. (anatomie), (zoötomie) een orgaan dat gebruikt wordt bij de ademhaling en om te ruiken Mensen halen meer adem via hun neus dan via hun mond. 2. het reukvermogen Je hebt er echt een neus voor! 3. het voorste deel v...

Lees verder
2018
2022-07-06
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

neus

neus - zelfstandig naamwoord 1. orgaan waarmee je ruikt ♢ Theo heeft een bril op zijn neus 1. je neus stoten [afgewezen worden] 2. je neus ervoor ophalen ...

Lees verder
2017
2022-07-06
Leendert Brouwer

CBG|Familienamen

Neus

1. Patroniem ontstaan uit *Neuijens/Nuijens, afgeleid van Arnold. 2. Afkomstig uit Neuss. 3. Bijnaam voor iemand met een uitzonderlijke neus.

Lees verder
2017
2022-07-06
Voetballers

Jargon & Slang van Voetballers

Neus

Neus - 'zijn neus aan het venster steken': Vlaamse uitdrukking (ontleend aan het Franse argot: mettre le nez à la fenêtre) voor: op de voorgrond treden, zich doen gelden. Aanvankelijk wielrennersslang, maar ook in de voetbalverslaggeving veelvuldig gebruikt.

2014
2022-07-06
Mokums woordenboek

Ditte Simons en Hans Heestermans

neus

(pars pro toto), jood, Pl. Amst.

2010
2022-07-06
Dokterswoordenboek

Ruim 2300 medische begrippen, omschreven door Jannes van Everdingen en Arnoud van den Eerenbeemt

neus

Orgaan waarmee je kunt ruiken. De neus is een gespecialiseerd orgaan om te ruiken. Hij is ook het eerste deel van het luchtwegstelsel, daar waar lucht door het inademen het lichaam binnenstroomt. De neus bestaat uit de uitwendige neus en de neusholte, de inwendige ruimte die bekleed is met zacht weefsel en slijmvlies. Een ander woord voor de neus i...

Lees verder
2005
2022-07-06
Harold Hamersma

wijnbegrippen in gewone mensentaal

neus

'Deze wijn heeft een mooie neus.' Geen Griekse God, ook geen Cyrano de Bergerac. En ook Pinokkio zit niet in het glas, maar hij ruikt gewoon lekker. Zie ook: aroma.

1998
2022-07-06
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc De Coster ©, 1998

Neus

zie ook een blauwe neus halen: 1. aan mijn - links, kun je rechts bellen,nooit van mijn leven, syn. van 7. Vermeld door o.a. Van Eijki978. 2. dat ga ik jou niet aan je - hangen,dat vertel ik je niet; dat gaatje niets aan. Informele uitdr. Terug te vinden in de meeste spreekwoordenboeken. 3. dat komt me de - uit,dat ben ik kotsbeu; daar heb ik genoe...

Lees verder
1997
2022-07-06
Vloeken

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg: Vloeken, een cultuurbepaalde reactie op woede, irritatie en frustratie (SDU, 2001).

neus

De verwensing dikke neus! gaat terug op krijg een dikke neus, dat afgezwakt is tot het gedwarsboomde en onverschillige ‘je kunt mij wat’. Incidenteel komt voor mijn neus uit, het kanaal in! ‘hoepel op, krijg iets ergs zodat ik van je af ben’. (Vgl. Van Eijk 1995: 136). Een enkele maal komt in mijn materi...

Lees verder
1992
2022-07-06
Symbolen

Hans Biedermann

neus

‘De neus van de mens betekent de lucht die het water beroert,’ schrijft Hildegard van Bingen (1098-1179), en zij zinspeelt daarbij op de zucht van de wind, die bij de schepping als Geest Gods over het oerwater waaide. De neus is wel het meest karakteristieke fysionomische element van het menselijk gelaat, waaruit iemands karakter af te...

Lees verder
1979
2022-07-06
drank

Wijn & drank encyclopedie

Neus

Van een wijn met een bepaald bouquet zegt men weleens dat hij een neus heeft.

1973
2022-07-06
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

neus

m. (neuzen), 1. vooruitstekend deel van het aangezicht tussen het voorhoofd en de mond, de zetel van het reukzintuig: een grote, lange, platte, spitse neus ; de neus snuiten; door de neus spreken, de neusholte laten resoneren bij het spreken; de neuzen tellen, tellen hoeveel personen aanwezig zijn; dat kun je aan zijn neus niet zien, aan zijn uiter...

Lees verder
1954
2022-07-06
Medisch Encyclopedie 1954

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Neus

nasus, het reukorgaan, tevens opening voor de ademhalingslucht, bestaande uit twee, met trilhaarslijmvlies beklede openingen tussen gelaat en keelholte; het echte zintuigslijmvlies bevindt zich boven in de neus, de rest dient voor zuivering en verwarming der ingeademde lucht.

1952
2022-07-06
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Neus

s., noas; (van beest), snút, snute; gewelfde —, rammenoas; puntige —, tipnoas; uit de — bloeden, noasbliede; in de — peuteren, noasplúzje, -klauwe; zijn — snuiten, noassnute; door de — spreken, grânz(g)je; de — optrekken, oan...

Lees verder
1950
2022-07-06
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Neus

m. (neuzen), 1. vooruitstekend deel van het aangezicht (tussen het voorhoofd en de mond), de zetel van het reukzintuig : een grote, lange, platte, spitse neus; de neus snuiten; uit de neus bloeden; — door de neus spreken, de neusholte laten resonneren bij het spreken: —de neuzen tellen, tellen hoeveel personen aanwezig zijn; — dat...

Lees verder
1949
2022-07-06
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Neus

(Nasus), omvat zowel het uitwendige orgaan als de daarachter gelegen holte. De vorm van de uitwendige neus is veelal kenmerkend voor de verschillende mensenrassen: haviksneus bij het Kaukasische ras, stompneus bij het Aethiopische, en Mongoolse, wipneus bij het Maleise. De neus is het ademhalingsorgaan, tevens het reukzintuig.

Lees verder
1949
2022-07-06
Boevenjargon

Geschreven door Professor Henry Roskam

neus

2. Bij het dobbelen. Aas-Neus, 1-2.

Lees verder
1939
2022-07-06
Humoristisch woordenboek

Amusant-Zorgenverdrijvend Woordenboek (De Kolibri)

Neus

Bril- en niesapparaat.