Wat is de betekenis van Duitsland?

2023-12-04
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

Duitsland

Duitsland - Eigennaam 1. (toponiem: land) een Midden-Europese staat die wordt gevormd door een federatie van 16 deelstaten en die het Duits als officiële taal heeft De vlag van Duitsland bestaat uit een zwarte, een rode en een gouden band (schwarz-rot-gold) die achtereenvolgens onder elkaar staan....

2023-12-04
Eerste hulp bij wijn begrippenlijst

Harold Hamersma (2005)

Duitsland

Mondiaal gezien wil het nog maar niet lukken met deze wijngrootmacht. Ondanks het feit dat het de gastheer is voor een van de mooiste, meest veelzijdige druiven van de wereld: de riesling. Riesling evenaart het niveau van de chardonnay. Een top-Riesling is dan ook adembenemend goed en vaak even kostbaar als de begeerde Bourgognes. Daar zit het prob...


Direct alle 13 resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-04
Lexicon Aardrijkskunde

Onbekende auteur (1983)

Duitsland

officiële naam Bundesrepublik Deutschland oppervlakte 248 577 km2 inwoners 61 713 000 hoofdstad Bonn staatsvorm bondsrepubliek staatshoofd Carl Carstens reg. leider Helmut Kohl officiële taal Duits religies protestanten, rooms-katholieken munteenheid Westduitse mark BNP/hoofd US$ 13 590 lid van VN, UNESCO, UNCTAD, WHO, FAO, I...

2023-12-04
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Duitsland

Door zijn ligging in het midden van Europa vormt het de brug tussen het westen en het oosten van Europa. Alle belangrijke verkeerslijnen naar het oosten en het westen gaan door Duitsland. In het zuiden verheffen zich de Alpen. Daarvoor een hoogvlakte, het voorland van de Alpen. Hierop volgen de Duitse middengebergten en de Noordduitse laagvlakte. H...

2023-12-04
Wijn & drank Encyclopedie

Jan Zellenrath (1979)

Duitsland

‘De adel van de fijne Duitse wijnen is het resultaat van de strijd om het bestaan onder het meest noordelijke klimaat dat een wijnstok kan verdragen. De kosten zijn hoger, de druivencultuur intensiever, de strijd tegen insekten en ziekten heviger en de bemesting van het land noodzakelijker dan waar ook.’ Met deze woorden vat professor S...

2023-12-04
Encyclopedie van Friesland

Prof. Dr. J.H. Brouwer (1958)

DUITSLAND

Naaste buurstaat, die een deel van het Fr. stamgebied omvat (Oostfrl., Noordfrl.). Ook de bewoners van Westerlauwers-Frl. zijn wrsch. voor een deel uit D. gekomen (Oerfriezen, Angelsaksen). Na de verdeling van het rijk van Karel de Grote kwam Frl. onder gezag van de Duitse koning (z Keizer), in de 11de eeuw vertegenwoordigd door de Saksische Brunon...

2023-12-04
Katholicisme encyclopedie

Prof. dr. J.C. Groot (1955)

DUITSLAND

Midden-Europees land, bestaande uit de door de Westerse mogendheden gesteunde Bondsrepubliek Duitsland en de op Russische leest geschoeide Oost-Duitse Democratische Republiek, telt (1954) in totaal 72 millioen inwoners. Staatkundig vormt Duitsland twee gescheiden gebieden. In West-Duitsland (54 millioen inw.) staat aan het hoofd een Bondspresident...

2023-12-04
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Duitsland

Dúts(k)lân, poepelân (it).

2023-12-04
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Duitsland

(bezet gebied) Geall.bevelhebbers: lt-gen. Clarence Huebner (Ver. Staten), gen. V. Zjoekov (U.S.S.R.), lt.-gen. sir B. H. Robertson (Gr.Brittannië) en gen. J. Koenig (Frankrijk). Oppervlakte: (Mei 1939) 472.603 km2 (Oct. 1946) 355.934 km2 Bevolking: (Mei 1939) 69.622.000 (Oct. 1946) 66.003.000 Hoofdstad: Berlijn (3.200.000 inw. in 1946) M...

2023-12-04
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

DUITSLAND

is de term ter aanduiding van een land in Midden-Europa alwaar, boven een substraat van onbekend praehistorisch ras, van de vroegste historische tijden af een der meest gemengde bevolkingen van Europa heeft gewoond (Finnen, Kelten, diverse Germaanse stammen, allerhand Slaven, sedert de 17de eeuw ook velerlei Romanen enz.), en dat van de middeleeuwe...

2023-12-04
Humoristisch woordenboek

H. Moritsen (1939)

Duitsland

Land met concentratievermogen.

2023-12-04
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Duitsland

('duits) o. [land der Duitsers] rijk in Europa Hoofdstad : Berlijn. I. AARDRIJKSKUNDIG 1. Oppervlakte 368.371 km2. 2. Bodemgesteldheid. 1. Hoog-Duitsland of het Alpengebied met de Zugspitze als hoogste top (2963 m). 2. Midden-Duitsland waar o.a. de Jura, het Bohemer Woud, het Ertsgebergte, de Sudeten, het Thuringer Woud en de Harz het geraamt...

2023-12-04
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Duitsland

gebied in Midden-Europa, dat in de loop der tijden nu eens een staatkundige eenheid vormde, dan weer een geografisch begrip was, steeds onderhevig aan wisselingen in grenzen en omvang. Na de Tweede Wereldoorlog is Duitsland verdeeld in de Duitse Bondsrepubliek en de Duitse Democratische Republiek, w.o. de bevolking, fysische gesteldheid, economie,...