Wat is de betekenis van duidelijk?

2019
2021-04-10
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

duidelijk

duidelijk - Bijvoeglijk naamwoord 1. niet mis te verstaan Dit was een duidelijke verklaring van de oorzaak ervan. 2. goed te herkennen Zijn laatste foto gaf de duidelijkste weergave. 3. gemakkelijk te begrijpen De le...

Lees verder
2018
2021-04-10
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

duidelijk

duidelijk - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: dui-de-lijk 1. goed te snappen ♢ dat is een duidelijk plan 1. iemand iets duidelijk maken [het hem goed uitleggen] 2....

Lees verder
1973
2021-04-10
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

duidelijk

bn. en bw, (-er, -st), 1. gemakkelijk te begrijpen, te verstaan, geen misverstand toelatend: een duidelijke uiteenzetting, verklaring; het is mij — geworden, ik heb het begrepen; het is — dat..., ieder ziet het in; iemand iets maken, het zorgvuldig uitleggen; (ook) het hem te verstaan geven, hem op zijn plicht wijzen; 2. goed waarneemb...

Lees verder
1952
2021-04-10
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Duidelijk

adj. & adv., dûdlik, klear, dûdlik en klear, biskeidlik, biskiedlik, biskieden; (adv.), skiedlik; — maken, oan it forstân bringe, fordûts(kj)e; — worden, opklearje; het iswat je moet doen, de wei leit foar dy.

1950
2021-04-10
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Duidelijk

bn. bw. (-er, -st), 1. gemakkelijk te begrijpen, te verstaan, geen misverstand toelatend: een duidelijke uiteenzetting, verklaring; — het is mij duidelijk geworden, ik heb het begrepen ; — 't is duidelijk, dat..., ieder ziet het in ; — ion. iets duidelijk maken, het zorgvuldig uitleggen; (ook) het...

Lees verder
1898
2021-04-10
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Duidelijk

DUIDELIJK, bn. bw. (-er, -st), gemakkelijk te begrijpen, te verstaan, te lezen eene duidelijke uiteenzetting, verklaring; duidelijk spreken; duidelijk schrift; — het is mij duidelijk geworden, ik heb het begrepen; — *t is duidelijk, dat..., ieder ziet het in; — zoo, dat er geene vergissing, geene dwaling mogelijk is ik kan het sch...

Lees verder
1898
2021-04-10
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Duidelijk

zie Begrijpelijk.