Wat is de betekenis van Dubbel effect?

2007
2022-11-27
Lexicon van de Ethiek

Verklarend lexicon van de meest gebruikte begrippen uit de hedendaagse ethiek.

Dubbel effect

Handelingen kunnen naast een goed gevolg tegelijkertijd ook een slecht gevolg hebben. De leer van het dubbele effect richt zich vooral op de vraag onder welke omstandigheden goede of kwade gevolgen kunnen worden getolereerd. Afweging van kwalijke effecten De leer van het dubbel effect is op het eerste gezicht onderdeel van een consequentialistische...

Lees verder