Wat is de betekenis van Marketing?

2024-02-24
Op-en-top Nederlands

Frens Bakker, Els Ruijsendaal, Paul Uljé, Dick van Zijderveld (2022)

marketing

(zelfstandig naamwoord) [alg.] marktkunde, verkooptechniek, marktbenadering, vermarkten - In de opleiding marktkunde komen economie en psychologie samen.

2024-02-24
Media monitoring begrippenlijst

Clipit media (2020)

Marketing

Marketing is een verzamelnaam voor alle activiteiten die het product of de dienst van het bedrijf vermarkten. Hierbij worden meestal de 5 P’s in gedachten gehouden. Deze staan voor: Product: Om te kunnen verkopen, moet men een goed product hebben. Prijs: De prijs moet in verhouding staan met het product en/of de reputatie daarvan. Plaats: Nu...

2024-02-24
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

marketing

marketing - Zelfstandignaamwoord 1. (economie) het opstellen van plannen voor de vergroting of de handhaving van de afzet Marketing is een belangrijk begrip in de economie. Woordherkomst Leenwoord uit het Engels.

2024-02-24
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

marketing

marketing - zelfstandig naamwoord uitspraak: mar-ke-ting 1. alles wat een bedrijf doet om goederen en diensten te verkopen ♢door slimme marketing is de omzet van ons bedrijf sterk gestegen Zelfstandig naamwoord: mar-ke-ting ...

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-24
Redactie Ensie

Startup begrippen osmchreven

Marketing

Marketing is een economische term die duidt op alles wat met het vergroten van de verkoop en afzet van een bedrijf te maken heeft. Het begrip verwijst naar de woorden ‘Market’ en ‘Getting’, zo is het woord Marketing ontstaan. Marketing is het maken van een beleidsplan waardoor het betreffende bedrijf meer succes heeft. Ook wordt marketing gezien al...

2024-02-24
De Communicatieprofessional

Piet Hein Coebergh (2015)

marketing

Verleiding van mogelijke en bestaande klanten met behulp van prijs, product, plaats, promotie.

2024-02-24
Floor van Sambeek

Owner at flooreer!

Marketing

Marketing is de verzamelnaam voor die categorie activiteiten die ervoor moet zorgen dat een bepaald product of bepaalde dienst bij zoveel mogelijk klanten bekend wordt zodat, daaruit voortvloeiend, zoveel mogelijk omzet worden gegenereerd. Deze activiteiten worden ook wel de 'marketing mix' genoemd: product, prijs, plaats, promotie en personeel (de...

2024-02-24
Marketing Kernstof

Hans Vosmer & John Smal (2012)

marketing

Alle activiteiten verricht door ruilsubjecten, die erop gericht zijn om ruiltransacties te bevorderen, te vergemakkelijken en te bespoedigen.

2024-02-24
Bedrijfskunde Integraal

Peter Thuis & Rienk Stuive (2011)

marketing

Alle activiteiten die gerelateerd zijn aan het verkopen van een product of dienst.

2024-02-24
Begrippenlijst uit Praktische Economie havo 3

Drs. Peter Adriaansen & Dr. Aad Zuiderwijk (2008)

marketing

Beïnvloeden van potentiële klanten.

2024-02-24
Begrippenlijst uit Praktische Economie vwo 3

Drs. Peter Adriaansen & Dr. Aad Zuiderwijk (2008)

marketing

Beïnvloeden van potentiële klanten.

2024-02-24
Sport en beweging

Margreet Weide (2006)

Marketing

‘Market getting’; het opstellen van plannen om zoveel mogelijk klanten/deelnemers naar de organisatie of naar het evenement te trekken, daarbij rekening houdend met de wensen en behoeften van potentiële klanten/deelnemers.

2024-02-24
Communicatie Handboek

Wil Michels (2001)

marketing

Alle activiteiten gericht op het signaleren en bevredigen van de behoeften van de doelgroepen.

2024-02-24
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Marketing

[Eng., van market = markt, van Lat. mercatus] het geheel van activiteiten gericht op het verkopen van produkten of diensten, omvattende marktonderzoek, prijsbeleid, reclame, planning e.d.; ook: het op basis hiervan produceren en verkopen van produkten of diensten.

2024-02-24
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Marketing

marktanalyse

2024-02-24
NIMA marketing lexicon

NIMA (1993)

marketing

Alle activiteiten verricht door ruilsubjecten, die erop gericht zijn om ruiltransacties te bevorderen, te vergemakkelijken en te bespoedigen.

2024-02-24
PR Begrippen Begrepen

PR Begrippen Begrepen (1992)

Marketing

Marketing zijn alle activiteiten gericht op het signaleren en het bevredigen van de behoeften van de marktpartijen. Centraal staat het op systematische en op adequate wijze reageren op wensen van (potentiële) klanten.

2024-02-24
Begrippenlijst kernpunten van de economie

Redactie Ensie (1990)

Marketing

In het algemeen is marketing het proces waarbij individuen hun behoeften vervullen door het uitwisselen van waardevolle produkten. De marketingafdeling binnen een bedrijf houdt zich bezig met het afzetbeleid: het opstellen van alternatieven, selectie, implementatie en controle. (Implementatie is het invoeren van een nieuw systeem in een (data)verwe...

2024-02-24
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

marketing

marketing - Bezigheid waardoor het overdragen van een recht op of het bezit van goederen of het verschaffen van diensten van verkoper naar koper wordt bewerkstelligd, inclusief adverteren, vervoer, opslag en verkoop.

2024-02-24
Logistieke begrippenlijst

ir. M.E.A. Striekwold (1990)

Marketing

marketing is een bedrijfsfunctie die naar nieuwe afzetgebieden zoekt of nieuwe afzetgebieden creëert voor het (bestaande of eventuele toekomstige) produkten- of dienstenpakket.