Wat is de betekenis van Marketing?

2022
2022-07-02
vindpunt

Vindpunt.nl

marketing

(zelfstandig naamwoord) [alg.] marktkunde, verkooptechniek, marktbenadering, vermarkten - In de opleiding marktkunde komen economie en psychologie samen.

Lees verder
2019
2022-07-02
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

marketing

marketing - Zelfstandignaamwoord 1. (economie) het opstellen van plannen voor de vergroting of de handhaving van de afzet Marketing is een belangrijk begrip in de economie. Woordherkomst Leenwoord uit het Engels.

Lees verder
2018
2022-07-02
Clipit media monitoring

Media monitoring

Marketing

Marketing is een verzamelnaam voor alle activiteiten die het product of de dienst van het bedrijf vermarkten. Hierbij worden meestal de 5 P’s in gedachten gehouden. Deze staan voor: Product: Om te kunnen verkopen, moet men een goed product hebben. Prijs: De prijs moet in verhouding staan met het product en/of de reputatie daarvan. Plaats: Nu...

Lees verder
2018
2022-07-02
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

marketing

marketing - zelfstandig naamwoord uitspraak: mar-ke-ting 1. alles wat een bedrijf doet om goederen en diensten te verkopen ♢door slimme marketing is de omzet van ons bedrijf sterk gestegen Zelfstandig naamwoord: mar-ke-ting ...

Lees verder
2015
2022-07-02
Redactie Ensie

Startup begrippen osmchreven

Marketing

Marketing is een economische term die duidt op alles wat met het vergroten van de verkoop en afzet van een bedrijf te maken heeft. Het begrip verwijst naar de woorden ‘Market’ en ‘Getting’, zo is het woord Marketing ontstaan. Marketing is het maken van een beleidsplan waardoor het betreffende bedrijf meer succes heeft. Ook wordt marketing gezien al...

Lees verder
2015
2022-07-02
De Communicatie professional

De Communicatie professional

marketing

Verleiding van mogelijke en bestaande klanten met behulp van prijs, product, plaats, promotie.

2014
2022-07-02
Floor van Sambeek

Owner at flooreer!

Marketing

Marketing is de verzamelnaam voor die categorie activiteiten die ervoor moet zorgen dat een bepaald product of bepaalde dienst bij zoveel mogelijk klanten bekend wordt zodat, daaruit voortvloeiend, zoveel mogelijk omzet worden gegenereerd. Deze activiteiten worden ook wel de 'marketing mix' genoemd: product, prijs, plaats, promotie en personeel (de...

Lees verder
2012
2022-07-02
Marketing Kernstof

Geschreven door Hans Vosmer & John Smal

marketing

Alle activiteiten verricht door ruilsubjecten, die erop gericht zijn om ruiltransacties te bevorderen, te vergemakkelijken en te bespoedigen.

2011
2022-07-02
Bedrijfskunde Integraal

Bedrijfskunde Integraal

marketing

Alle activiteiten die gerelateerd zijn aan het verkopen van een product of dienst.

2008
2022-07-02
Praktische Economie havo 3

Begrippenlijst uit Praktische Economie havo 3

marketing

Beïnvloeden van potentiële klanten.

2008
2022-07-02
Praktische economie vwo 3

BEGRIPPENLIJST UIT PRAKTISCHE ECONOMIE VWO 3

marketing

Beïnvloeden van potentiële klanten.

2001
2022-07-02
Communicatie Handboek

Communicatie Handboek

marketing

Alle activiteiten gericht op het signaleren en bevredigen van de behoeften van de doelgroepen.

1994
2022-07-02
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Marketing

[Eng., van market = markt, van Lat. mercatus] het geheel van activiteiten gericht op het verkopen van produkten of diensten, omvattende marktonderzoek, prijsbeleid, reclame, planning e.d.; ook: het op basis hiervan produceren en verkopen van produkten of diensten.

1993
2022-07-02
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Marketing

marktanalyse

1993
2022-07-02
NIMA

Nima marketing lexicon

marketing

Alle activiteiten verricht door ruilsubjecten, die erop gericht zijn om ruiltransacties te bevorderen, te vergemakkelijken en te bespoedigen.

1992
2022-07-02
PR Begrippen

PR Begrippen Begrepen (1992)

Marketing

Marketing zijn alle activiteiten gericht op het signaleren en het bevredigen van de behoeften van de marktpartijen. Centraal staat het op systematische en op adequate wijze reageren op wensen van (potentiële) klanten.

1990
2022-07-02
Kernpunten van de economie

Alle begrippen uit de economie

Marketing

In het algemeen is marketing het proces waarbij individuen hun behoeften vervullen door het uitwisselen van waardevolle produkten. De marketingafdeling binnen een bedrijf houdt zich bezig met het afzetbeleid: het opstellen van alternatieven, selectie, implementatie en controle. (Implementatie is het invoeren van een nieuw systeem in een (data)verwe...

Lees verder
1990
2022-07-02
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

marketing

marketing - Bezigheid waardoor het overdragen van een recht op of het bezit van goederen of het verschaffen van diensten van verkoper naar koper wordt bewerkstelligd, inclusief adverteren, vervoer, opslag en verkoop.

1987
2022-07-02
Reclame woordenboek

Frans van Lier - 1987

Marketing

(Letterlijk: op de markt brengen.) Commerciële operatie om produkten of diensten aan te bieden. De kopers worden centraal gesteld en hun wensen, houdingen en gedrag worden éérst bestudeerd om tot een optimaal verkoopresultaat te komen.

1973
2022-07-02
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

marketing

[Eng. to market, verkopen, aan de markt brengen], v., de algemeen gangbare term voor marktvoorziening in micro-economische zin ofwel afzetbeleid van een onderneming. Marketing is een geïntegreerd bestanddeel van de algemene bedrijfsvoering en omvat planning en organisatie, coördinatie en integratie, uitvoering, controle en evaluatie van a...

Lees verder