Wat is de betekenis van Direct marketing?

2024-04-24
Op-en-top Nederlands

Frens Bakker, Els Ruijsendaal, Paul Uljé, Dick van Zijderveld (2022)

direct marketing

(zelfstandig naamwoord) [alg.] directe/rechtstreekse klantbenadering

2024-04-24
ABC van het Salesmanagement

Gerbrand Rustenburg & Arnold Steenbeek (2017)

direct marketing

Door directe communicatiemedia een structurele en langdurige relatie met klanten aangaan, en waarbij de activiteiten meetbaar zijn.

2024-04-24
Daniël Mulder

Author of the Dutch blog Google+ Marketing at google-plus-marketing.nl, co-founder rankwise SEO (.net) and content marketing specialist. Freelance advisor en supplier of strategic content for freelancers and businesses.

Direct marketing

Direct marketing is een marketingconcept met als doel het gestructureerd organiseren en onderhouden van relaties met (potentiële) klanten zodat deze middels gepersonaliseerde communicatie kunnen worden benaderd voor het afgezetten van producten. Direct marketing is het totaalconcept voor de benadering van de markt waarbij de potentiële afnemer word...

2024-04-24
Marketing Kernstof

Hans Vosmer & John Smal (2012)

direct marketing

Een vorm van marketing die is gericht op het verkrijgen en onderhouden van directe relaties tussen een aanbieder en de afnemers, waarbij de marketingactiviteiten gebaseerd zijn op kennis van de individuele (potentiële) klanten en de inzet van de marketinginstrumenten afgestemd kan worden op de individuele afnemer.

2024-04-24
Communicatie Handboek

Wil Michels (2001)

direct marketing

Vorm van marketing waarbij de communicatie met (potentiële) afnemers direct plaatsvindt zonder tussenkomst van verkopers en andere tussenschakels.

2024-04-24
Communicatie

Mr. John Knecht en B.G.J. Stoelinga

Direct marketing

Direct marketing is marketing door middel van rechtstreeks contact met de afnemers, dus zonder inschakeling van distributieve tussen¬schakels, zoals winkels of andere verkooppunten. In de communi¬catie hiervoor kunnen de traditionele media, direct mail of de nieu¬we media worden gebruikt. Eigenlijk was de middeleeuwse leverancier/klant-...

2024-04-24
NIMA marketing lexicon

NIMA (1993)

direct marketing

Vorm van marketing die is gericht op het verkrijgen en onderhouden van directe relaties tussen een aanbieder en de afnemers. De marketingactiviteiten zijn gebaseerd op kennis van de individuele (potentiële) klanten; de inzet van de marketinginstrumenten kan op de individuele afnemer worden afgestemd. Het meest kenmerkend is het hanteren van di...

2024-04-24
Management begrippenlijst

Drs. J. Heemstra & Drs. H.E. Wijnberg (1991)

Direct marketing

Dit is marketing waarbij de tussenhandel wordt overgeslagen. De aanbieder neemt rechtstreeks contact op met de consument. Het postorderbedrijf is een vorm van direct marketing. Men maakt dus veelal gebruik van de post - brieven met bestelformulieren - of men maakt gebruik van de massa-media - couponadvertenties.

Wil je toegang tot alle 13 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-04-24
Grondslagen van de Marketing

Bronis Verhage (1989)

Direct marketing

Vorm van marketing waarbij de aanbieder niet alleen een transactie tot stand wil brengen, maar – op basis van wat hij over de individuele (potentiele) afnemer weet – een directe, duurzame relatie met hem probeert op te bouwen, met behulp van – op de klant afgestemde – directe communicatie (via direct mail, telefoon of internet) en vaak ook directe...