Wat is de betekenis van denken?

2023-11-29
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

denken

denken - Werkwoord 1. (inerg) een oplossing proberen te zoeken, nadenken     ♢ Na lang denken vond hij uiteindelijk de uitkomst. 2. biologisch proces in de hersenen     ♢ Na het hersentrauma kon hij niet meer goed denken. 3. een bepaalde mening toegedaan zijn  &n...

2023-11-29
Jules Grandgagnage

Schrijver op Ensie

Denken

De Zwitserse psycholoog en psychiater Carl Gustav Jung onderscheidt in zijn persoonlijkheidsleer twee algemene houdingen - introversie en extraversie; en vier functies - denken, voelen, gewaarwording en intuïtie die bepalen tot welk persoonlijkheidstype iemand behoort. Iemand bij wie de denkfunctie beter ontwikkeld is dan de andere functies, i...

Direct alle resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-11-29
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

denken

denken - onregelmatig werkwoord uitspraak: den-ken 1. je hersens laten werken ♢ ik heb zo'n hoofdpijn, ik kan niet denken 1. ik denk er niet over! [geen sprake van!] ...

2023-11-29
Lexicon antroposofie

Henk van Oort (2010)

Denken

Gerelateerd aan de hersenen als spiegel van het bewust- zijn. De beweeglijk vloeiende denkpatronen aanwezig in de wereld van de ziel en in de wereld van de geest komen weerspiegeld in de hersenen tot rust.

2023-11-29
Encyclopedisch woordenboek van de psychologie

Piet van der Ploeg (2007)

denken

Denken is een psychisch, complex proces dat mensen in staat stelt om een abstract model van de wereld te vormen en een manier te vinden om effectief met doelen, plannen en wensen om te kunnen gaan. Mensen denken in symbolen, en omdat een taal rijk is aan symbolen, denken wij vaak in woorden. Een symbool kent een bepaalde betekenis, het geeft inform...

2023-11-29
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc de Coster (1998)

Denken

ik denk dus ik besta oorspr. in het Latijn cogito, ergo sum, formulering van de Franse filosoof en wiskundige René Descartes (1596 -1650) uit diens Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les Sciences.Wellicht de beroemdste filosofische uitspraak aller tijden en ondertussen meermaals geparodieerd, bijv. het gr...

2023-11-29
Het Lexicon van de gedragsbiologie

Mark Nelissen (1996)

denken

denken - Complex proces in de integratie van informatie. Het is een mentale activiteit met een logische natuur. Het combineert informatie-elementen uit de directe waarneming met geheugenelementen en maakt simulaties. Experimenteel onderzoek uit de cognitieve ethologie heeft aangetoond dat deze mentale processen niet enkel voorkomen bij de mens, maa...

2023-11-29
Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers (2017)

Denken

Enkele voorbeelden kunnen het best laten zien hoe gevarieerd de betekenissen van ‘denken’, ‘gedachte’ enzovoort zijn: ‘ik denk dat het gaat regenen’, ‘wat denk jij van deze regering?’, ‘neem een getal in gedachten’, ‘het is uw belang waar ik aan denk’, ‘ik denk erover naar het buitenland te gaan’, ‘ik denk na over wat ik moet doen’, ‘ik denk na ove...

2023-11-29
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

denken

denken - De activiteit waarbij men de hersenen gebruikt om tot gedachten te komen.

2023-11-29
Lexicon van de Psychologie

N. Sillamy (1965)

DENKEN

gedachten, geheel der psychische verschijnselen. De meditatie van de filosoof, de redenering van de wiskundige, het dromen van de adolescent of de psychomotorische^ reactie van het kind dat zich pijn gedaan heeft, zijn gedachten die betrekking hebben op speciale problemen. Men onderscheidt een realistisch denken dat gericht is op aanpassing (→...

2023-11-29
Surinaams woordenboek

J. van Donselaar (1936)

denken

: niet denken (dacht niet, heeft niet gedacht), (ook:) zich nergens iets van aantrekken, nergens rekening mee houden. Hij denkt niet!

2023-11-29
Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V. (1954)

Denken

het (naar aanleiding van nieuwe waarnemingen) weer associëren van de herinneringen (engrammen) aan vroegere ervaringen. Bij geestesziekten vaak in allerlei graden en op allerlei wijzen gestoord, vooral bij psychosen en daarvan weer het meest bij schizofrenie (zie ook autisme).

2023-11-29
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Denken

v., tinke, tocht, tocht; (menen), miene, achtsje, rekkenje, ornearje; zitten te —, briede, harsenskra(e)bje; er zo over —, der sa en sa ûnder stean; daar valt niet aan te —, dêr is gjin tinken oan; ergens niet aan —, earne gjin tinken om hawwe; ik denk er...

2023-11-29
Duits woordenboek (DU-NL)

Dr. H. W. J. Kroes (1951)

Denken

denken, menen; auf Mittel denken, op middelen zinnen; hin und her denken, wikken en wegen; der Mensch denkt, Gott lenkt, de mens wikt, God beschikt; denken Sie sich, stel U voor.

2023-11-29
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Denken

(dacht, heeft gedacht), I. (onoverg.) 1. (abs.) het verstand gebruiken, doen werken, t.w. een reeks voorstellingen van de geest bewust op elkaar doen volgen om verschil, overeenkomst, oorzakelijk verband te vinden en begrippen en oordelen te vormen: een groot aantal duidelijke waarnemingen vormt de grondslag van juist en grondig denken; ...

2023-11-29
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

denken

onr. w.w., dacht, h. gedacht (in het alg. geestesarbeid verrichten, zich rekenschap geven van zijn gewaarwordingen, zijn gewaarwordingen ordenen, oordelen vormen, zich een mening vormen): ik zit te - over die moeilijkheid, zijn gedachten laten gaan over, zich een mening trachten te vormen over; hoe denk jij er over, welke mening heb jij er over? je...

2023-11-29
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Denken

geestelijke verwerking v/d stof, door uit- of inwendige waarnemingen verkregen, gebonden aan vaste wetten zoowel psychologische als logische.

2023-11-29
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

denken

(‘denkən) (dacht, heeft gedacht) 1. geestesarbeid verrichten om te begrijpen, te oordelen enz. : is vermoeiend; iemand -d → aankijken; logisch -; over een vraag zitten -; het -d deel der mensheid. Syn. → bedenken. 2. voor waar houden : dat denk ik. Syn. → achten. 3. zich voor de geest roepen : aan zijn vriend, zijn toekomst -...

2023-11-29
Christelijke encyclopedie

F.W. Grosheide (1926)

Denken

is, in onderscheiding van waarnemen, één van de twee hoofdwerkzaamheden in de kenfunctie. In de waarneming vormen wij met behulp van de waarnemingsorganen, de zintuigen, voorstellingen van de werkelijkheid, in het denken ordenen wij die voorstellingen, vormen begrippen, verbinden die tot gedachten (oordeelen) en schrijden langs den we...

2023-11-29
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Denken

Denken - is die grondfunctie van het scheppende bewustzijn, die (door het vormen van begrippen, oordeelen, redeneeringen, bewijsvoeringen, hypothesen en theorieën) een wetmatige eenheid en samenhang brengt in het vele en velerlei der doorleefde werkelijkheid. Het kan beschouwd worden: 1e psychologisch, 2e logisch. De Psych. behandelt het feitelijke...