Wat is de betekenis van denken?

2019
2021-01-17
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

denken

denken - Werkwoord 1. (inerg) een oplossing proberen te zoeken, nadenken     ♢ Na lang denken vond hij uiteindelijk de uitkomst. 2. biologisch proces in de hersenen     ♢ Na het hersentrauma kon hij niet meer goed denken. 3. een bepaalde mening toegedaan zijn  &n...

Lees verder
2018
2021-01-17
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

denken

denken - onregelmatig werkwoord uitspraak: den-ken 1. je hersens laten werken ♢ ik heb zo'n hoofdpijn, ik kan niet denken 1. ik denk er niet over! [geen sprake van!] ...

Lees verder
2017
2021-01-17
Jules Grandgagnage

Leraar, schrijver

Denken

Jung onderscheidt in zijn persoonlijkheidsleer twee algemene houdingen - introversie en extraversie; en vier functies - denken, voelen, gewaarwording en intuïtie die bepalen tot welk persoonlijkheidstype iemand behoort. Iemand bij wie de denkfunctie beter ontwikkeld is dan de andere functies, is logisch, ziet oorzaak en gevolg-relaties, is koel, af...

Lees verder
2017
2021-01-17
Mark Nelissen

Professor emeritus in de gedragsbiologie.

denken

denken - Complex proces in de integratie van informatie. Het is een mentale activiteit met een logische natuur. Het combineert informatie-elementen uit de directe waarneming met geheugenelementen en maakt simulaties. Experimenteel onderzoek uit de cognitieve ethologie heeft aangetoond dat deze mentale processen niet enkel voorkomen bij de mens, maa...

Lees verder
2017
2021-01-17
Henk van Oort

Lexicon antroposofie

Denken

Gerelateerd aan de hersenen als spiegel van het bewust- zijn. De beweeglijk vloeiende denkpatronen aanwezig in de wereld van de ziel en in de wereld van de geest komen weerspiegeld in de hersenen tot rust.

2007
2021-01-17
Piet van der Ploeg

Auteur Psychologie woordenboek

denken

Denken is een psychisch, complex proces dat mensen in staat stelt om een abstract model van de wereld te vormen en een manier te vinden om effectief met doelen, plannen en wensen om te kunnen gaan. Mensen denken in symbolen, en omdat een taal rijk is aan symbolen, denken wij vaak in woorden. Een symbool kent een bepaalde betekenis, het geeft inform...

Lees verder
1998
2021-01-17
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc De Coster ©, 1998

Denken

ik denk dus ik besta oorspr. in het Latijn cogito, ergo sum, formulering van de Franse filosoof en wiskundige René Descartes (1596 -1650) uit diens Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les Sciences.Wellicht de beroemdste filosofische uitspraak aller tijden en ondertussen meermaals geparodieerd, bijv. het gr...

Lees verder
1992
2021-01-17
Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers

Denken

Enkele voorbeelden kunnen het best laten zien hoe gevarieerd de betekenissen van ‘denken’, ‘gedachte’ enzovoort zijn: ‘ik denk dat het gaat regenen’, ‘wat denk jij van deze regering?’, ‘neem een getal in gedachten’, ‘het is uw belang waar ik aan denk’, ‘ik denk erover naar het buitenland te gaan’, ‘ik denk na over wat ik moet doen’, ‘ik denk na ove...

Lees verder
1990
2021-01-17
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

denken

denken - De activiteit waarbij men de hersenen gebruikt om tot gedachten te komen.

1973
2021-01-17
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

denken

(dacht, heeft gedacht), I. (onoverg.) 1. (abs.) het verstand gebruiken, doen werken, nl. een reeks voorstellingen van de geest bewust op elkaar doen volgen om verschil, overeenkomst, oorzakelijk verband te vinden en begrippen en oordelen te vormen (e): een groot aantal duidelijke waarnemingen vormt de grondslag van juist en grondig —; de onb...

Lees verder
1965
2021-01-17
Lexicon van de Psychologie

N.Sillamy

DENKEN

gedachten, geheel der psychische verschijnselen. De meditatie van de filosoof, de redenering van de wiskundige, het dromen van de adolescent of de psychomotorische^ reactie van het kind dat zich pijn gedaan heeft, zijn gedachten die betrekking hebben op speciale problemen.

1954
2021-01-17
Medisch

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Denken

het (naar aanleiding van nieuwe waarnemingen) weer associëren van de herinneringen (engrammen) aan vroegere ervaringen. Bij geestesziekten vaak in allerlei graden en op allerlei wijzen gestoord, vooral bij psychosen en daarvan weer het meest bij schizofrenie (zie ook autisme).

1950
2021-01-17
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Denken

(dacht, heeft gedacht), I. (onoverg.) 1. (abs.) het verstand gebruiken, doen werken, t.w. een reeks voorstellingen van de geest bewust op elkaar doen volgen om verschil, overeenkomst, oorzakelijk verband te vinden en begrippen en oordelen te vormen: een groot aantal duidelijke waarnemingen vormt de grondslag van juist en grondig denken; ...

Lees verder
1926
2021-01-17
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Denken

is, in onderscheiding van waarnemen, één van de twee hoofdwerkzaamheden in de kenfunctie. In de waarneming vormen wij met behulp van de waarnemingsorganen, de zintuigen, voorstellingen van de werkelijkheid, in het denken ordenen wij die voorstellingen, vormen begrippen, verbinden die tot gedachten (oordeelen) en schrijden langs den we...

Lees verder
1916
2021-01-17
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Denken

Denken - is die grondfunctie van het scheppende bewustzijn, die (door het vormen van begrippen, oordeelen, redeneeringen, bewijsvoeringen, hypothesen en theorieën) een wetmatige eenheid en samenhang brengt in het vele en velerlei der doorleefde werkelijkheid. Het kan beschouwd worden: 1e psychologisch, 2e logisch. De Psych. behandelt het feitelijke...

Lees verder
1898
2021-01-17
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Denken

DENKEN, (dacht, heeft gedacht),’t beschouwen der zielebeelden om verschil, overeenkomst, oorzakelijk verband te vinden en begrippen en oordeelen te vormen een groot aantal duidelijke waarnemingen vormt den grondslag van juist en grondig denken; hij bidt zonder er iets bij te denken; een kind denkt nog zeer onlogisch; over iets denken; —...

Lees verder
1898
2021-01-17
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Denken

zie Achten.

1870
2021-01-17
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Denken

Denken is die werkzaamheid van den geest, waarbij de stof, door uit- of inwendige waarneming geleverd, met een bepaald doel door het denkend wezen verwerkt wordt. Bij de waarneming staat de vatbaarheid voor indrukken, de ontvankelijkheid op den voorgrond, maar het denken is eene eigenaardige werkzaamheid des geestes, welke aan vaste wetten gebonden...

Lees verder