Wat is de betekenis van De dageraad?

1981
2022-12-08
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

De Dageraad

tot 1960 naam van de Ned. 1855 gestichte vrijdenkersvereniging De → Vrije Gedachte.

1933
2022-12-08
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

De dageraad

De dageraad - Een door onafhankelijke vrijmetselaars in 1856 te Amsterdam gestichte vereeniging, niet officieel atheïstisch, met als doel: het zoeken naar waarheid, geleid aan de hand van natuur en rede. Stond in nauw verband met het opkomend socialisme, niet echter met alle leiders daarvan (dit verband is nu geheel verbroken); kwam later onde...

Lees verder