Wat is de betekenis van Dageraad, De?

1994
2022-12-08
Lexicon Nederland en België

Lexicon van de geschiedenis van Nederland & België

Dageraad, De

Dageraad, De, tot 1960 de naam van de in Nederland in 1855 gestichte vrijdenkersverenigng De Vrije Gedachte (→ vrijdenkerij).

1973
2022-12-08
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Dageraad, de

tot 1960 naam van de Ned. vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte.

1955
2022-12-08
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

DAGERAAD, De

is de naam van een beweging van vrijdenkers die in Oct. 1856 te Amsterdam werd opgericht. Tot de leden behoorden niet alleen atheïsten en materialisten, maar ook pantheïsten. In de eerste periode stond de vereniging sterk onder invloed van dr. J. van Vloten en Multatuli. Figuren als F. Domela Nieuwenhuis en A. H. Gerhard vormden een sch...

Lees verder