Wat is de betekenis van Dalmatië?

2023-06-10
Kunstgeschiedenis

Amsterdam Boek (1959)

Dalmatië

Deel van het huidige Joegoslavië, zie basiliek – oostelijke rijk; zie vroeg middeleeuwse kunst – boven-Italië – plastiek; zie Byzantium – kruiskoepelkerk; zie Byzantium – architectuur – Moldavië.

Lees verder
2023-06-10
Frans woordenboek (FR-NL)

Dr. F.P.H. Prick van Wely (1952)

Dalmatie

Dalmatië.

2023-06-10
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Dalmatië

landschap in Joego-Slavië, een smalle bergachtige strook langs de Adriatische Zee, 3-65 km breed. 19.653 km2. Kalkgrond, sterk ingesneden kust m. vele eilanden. 902.000 inw. (1941). Aan de kust, beschut tegen de Bora, een koude valwind, heerst een sub-tropisch klimaat, met weelderige plantengroei. Landbouwproducten: hout, wijn, olijfolie, graa...

Lees verder

Direct toegang tot alle 12 resultaten over Dalmatië?

Word nu vriend van Ensie
2023-06-10
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

DALMATIË

was het zuidelijkste kroonland van de Oostenrijkse monarchie. Het bestond uit een naar het Z.O. steeds smaller wordend kustland langs de oostzijde van de Adriatische Zee met de daarvoor liggende eilanden. Op een oppervlakte van 12 835 km2 woonden in 1912 660 336 inw. Het werd in 1920 verdeeld in de districten Dubrovnik (Ragusa) en Split...

Lees verder
2023-06-10
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Dalmatie

sinds 1918 deel v. Joegoslavië langs de Adriatische Zee, kuststrook m. vele eilanden; daarvóór kroonland v. Oostenrijk

Lees verder
2023-06-10
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Dalmatië

Dalmatië - Kustgebied van Joego-Slavië met de daarvoor liggende eilanden, grootendeels kalkgebergte met N.W.—Z.O. loopende ketens (hoogste top is de Troglav in de Dinarische Alpen: 1 913 m), in het laatste deel van het Mesozoïcum en het begin van het Tertiair gevormd. De W. plooien zijn gedaald en tot eilanden geworden. Het kli...

Lees verder
2023-06-10
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Dalmatië

o. streek op de Balkan. Het werd 33 v. K. Romeins, 662 door Kroaten en Serviërs bezet, 1797 Oostenrijks, 1919 Joegoslavisch, 1941 tijdens de Tweede Wereldoorlog Italiaans, sedertdien weer Joegoslavisch.

Lees verder
2023-06-10
Christelijke encyclopedie

F.W. Grosheide (1926)

Dalmatië

Een bergachtig kustland ten Oosten van de Adriatische Zee, in de vroegere Romeinsche provincie Illyricum, tusschen den Titius (thans Kerka) en den Drilon (thans Drino) en landwaarts tot in het Bebische gebergte, in het meest Zuidelijke deel van Dalmatië, in Montenegro en in deelen van de landschappen Herzegowina, Bosnië en Noord-Albani&eu...

Lees verder
2023-06-10
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Dalmatië

Dalmatië - Koninkr., behoorende tot de landen van de Oostenr. kroon, groot 12.830 K.M.2, met 645.700 inw. Het bestaat uit een meer of minder smalle strook van het Dinarische gebergte en uit de daarvoor liggende eilanden. De vastelandsstrook wordt op twee plaatsen (bij Kiek en bij Castelnuovo) door kleine stukjes Herzegowinisch gebied onderbroken. D...

Lees verder
2023-06-10
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Dalmatië

Joegoslavische kuststreek aan de Adriatische Zee, gelegen in Kroatië, 12800 km2. Zij reikt van ten zuidoosten van het Velebitplateau tot voorbij de baai van Kotor in het oude Montenegro en omvat tevens de eilanden voor de kust. De streek wordt verdeeld in een smalle kuststrook en de vanuit de kuststrook steil oplopende Dinarische Alpen. De ste...

Lees verder
2023-06-10
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Dalmatië

Koninkrijk, zuidelijkst kroonland van Oostenrijk, bestaat ten eerste uit een smal kustgebied aan de oostzijde der Adriatische zee, gelegen (zonder de eilanden) tusschen 44° 25 —42° 6 N.B. en tusschen 15°6—19°5' O.L v. Gr., ten n. begrensd door Kroatië, ten o. door Bosnië, de Herzegowina en Montenegro, ten...

Lees verder
2023-06-10
Geographisch- historisch woordenboek

Servaas de Bruin, D. Noothoven van Goor (1869)

Dalmatië

koningrijk en oostenrijksch kroonland, groot ruim 222 vierk. mijlen met inbegrip van vele eilanden, waarvan de voornaamste Arbe, Brazza, Bua, enz. Het heeft eene bevolking van omstreeks 406,000 zielen (waaronder 14,000 Italianen), en strekt zich uit langs de oostzijde van de Adriatische Zee, is over het geheel zeer bergachtig, wordt doorstroomd doo...

Lees verder