Wat is de betekenis van Commando logistiek en opleidingen?

2024-06-24
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Commando logistiek en opleidingen

(CLO), een der twee commando’s waarin de Ned. Koninklijke Luchtmacht is onderverdeeld. Het CLO ontstond in 1972 door samenvoeging van het toenmalige Commando Luchtmacht Opleidingen en het Commando Depots Materieel Luchtmacht en omvat alle depots en opleidingsscholen van de luchtmacht in Nederland. Commando Tactische Luchtstrijdkrachten.