Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Gepubliceerd op 27-07-2019

Commando logistiek en opleidingen

betekenis & definitie

(CLO), een der twee commando’s waarin de Ned. Koninklijke Luchtmacht is onderverdeeld.

Het CLO ontstond in 1972 door samenvoeging van het toenmalige Commando Luchtmacht Opleidingen en het Commando Depots Materieel Luchtmacht en omvat alle depots en opleidingsscholen van de luchtmacht in Nederland. Commando Tactische Luchtstrijdkrachten.

< >