Wat is de betekenis van Collectief ontslag?

2000
2021-07-28
Basisboek Recht

Basisboek Recht

Collectief ontslag

Ontslag waar meer dan twintig werknemers bij betrokken zijn en waarvoor bij het UWV melding gedaan moet worden.

1991
2021-07-28
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Collectief ontslag

Sedert 1971 bestaat in Nederland bij structuur-vennootschappen een zekere mate van bescherming tegen ontslag van een aanmerkelijk deel van de binnen die vennootschap werkzame personeelsleden, door middel van het toezicht van de raad van commissarissen en het adviesrecht van de ondernemingsraad.

1973
2021-07-28
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

collectief ontslag

ontslag dat aan een aantal werknemers tegelijk of binnen een kort tijdsbestek wordt gegeven om een of meer redenen, in het bijzonder van economische of technische aard, die niets uitstaande hebben met het individueel gedrag van deze werknemers. Voor dit ontslag zijn de bepalingen van kracht met betrekking tot het individuele ontslagrecht. Bijzonder...

Lees verder