Wat is de betekenis van Collectief ontslag?

2023-06-02
Basisboek Recht

O.A.P. van der Roest (2000)

Collectief ontslag

Ontslag waar meer dan twintig werknemers bij betrokken zijn en waarvoor bij het UWV melding gedaan moet worden.

Direct toegang tot alle 3 resultaten over Collectief ontslag?

Word nu vriend van Ensie
2023-06-02
Management begrippenlijst

Drs. J. Heemstra & Drs. H.E. Wijnberg (1991)

Collectief ontslag

Sedert 1971 bestaat in Nederland bij structuur-vennootschappen een zekere mate van bescherming tegen ontslag van een aanmerkelijk deel van de binnen die vennootschap werkzame personeelsleden, door middel van het toezicht van de raad van commissarissen en het adviesrecht van de ondernemingsraad.

2023-06-02
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

collectief ontslag

ontslag dat aan een aantal werknemers tegelijk of binnen een kort tijdsbestek wordt gegeven om een of meer redenen, in het bijzonder van economische of technische aard, die niets uitstaande hebben met het individueel gedrag van deze werknemers. Voor dit ontslag zijn de bepalingen van kracht met betrekking tot het individuele ontslagrecht. Bijzonder...

Lees verder