Wat is de betekenis van Collectief onbewuste?

2023-06-02
Jules Grandgagnage

Schrijver op Ensie

Collectief onbewuste

Collectief onbewuste is volgens de analytische psychologie van Carl Gustav Jung een onbewuste mentale 'basisstructuur' van de mens als soort, een opslagplaats van primitieve beelden die verwijzen naar het vroegste stadium van de psyche. Deze latente 'beelden' erfde de mens van zowel menselijke als dierlijke voorouders: ze zijn biologisch overgedrag...

Lees verder

Direct toegang tot alle 4 resultaten over Collectief onbewuste?

Word nu vriend van Ensie
2023-06-02
Psychologie en Sociologie

Ella Wijsman (1992)

Collectief onbewuste

Aangeboren onbewuste dat alle mensen op aarde met elkaar delen, volgens Jung.

2023-06-02
Lexicon van de Psychologie

N. Sillamy (1965)

COLLECTIEF ONBEWUSTE

→ Analytische psychologie, Jung.

2023-06-02
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

COLLECTIEF ONBEWUSTE

is een door C. G. Jung ingevoerde term: hij onderscheidt nl. naast het persoonlijk onbewuste, welks inhouden in de loop van het individuele leven verworven zijn, het „collectief onbewuste”. Het bleek aan Jung, dat onder de „laag” van het persoonlijk onbewuste een andere „laag” verborgen ligt, welker inhouden niet...

Lees verder