Wat is de betekenis van Christus?

2022
2022-08-18
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2022.

Christus

1) (1903) (ter versterking: in hoge mate, erg. 't Is Christus heet vandaag. • (Amaat Joos: Waasch Idioticon. 1904) 2) (1914) (schol.) bijnaam van een schuwe jongen. • Een bedeesde jongen heet ras „Christus” en in het Fransch „Jésus”, maar ook wel „kleppekijker” en „een die &rs...

Lees verder
2019
2022-08-18
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

Christus

Christus - Eigennaam 1. (religie) in het christendom is Jezus Christus de eniggeboren Zoon van God en de door God in het Oude Testament (Tenach) bij monde van de profeten beloofde Messias Stephan MacLeod zingt al jaren als bas-bariton bij de Nederlandse Bachvereniging. Maar de Zwitser is niet alleen zanger:...

Lees verder
2018
2022-08-18
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

Christus

Christus - zelfstandig naamwoord uitspraak: chris-tus 1. benaming voor Jezus, die in het christelijke geloof gezien wordt als de verlosser ♢ in het jaar nul werd Christus geboren 1. voor of na Christus ...

Lees verder
2004
2022-08-18
Ikonen Lexicon

Geschreven door Karin Braamhorst, 2004

Christus

Christus is de Griekse vertaling van het Aramese ‘messias’, dat gezalfde betekent. De Joden gebruiken deze naam als titel voor de brenger van het heil dat zij verwachten. Jezus zelf heeft geen enkele van de namen die in zijn tijd voor de Messias in omloop waren op zichzelf betrokken (Marcus 8: 29).

2002
2022-08-18
Funerair Lexicon

Encyclopedisch woordenboek over de dood (2002)

Christus

Een Latijnse vorm van het Griekse Christos, de gezalfde. Het is de vertaling van het Hebreeuwse Maschiah, Messias. De woorden Christus en Messias hebben dezelfde betekenis. Het is een soort naam of titel en in de evangeliën wordt dan ook gesproken over 'de Christus', d.i. de Messias, de Gezalfde des Heren.

2000
2022-08-18
Bijbels Lexicon

Door Karina van Dalen-Oskam & Marijke Mooijaart

Christus

Christus, lett. ‘de gezalfde’, een van de benamingen van Jezus; (fig.) iem. die op Christus lijkt door de verlossingbrengende rol of door bepaalde uiterlijke kenmerken, of door ondergaan lijden. Vgl. ook Jezus en de andere benamingen van Jezus, en Kerst. Bij Christus bestaan vele afleidingen zoals: Christen, volgeling van Christus, aanhanger van h...

Lees verder
1997
2022-08-18
Vloeken

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg: Vloeken, een cultuurbepaalde reactie op woede, irritatie en frustratie (SDU, 2001).

Christus

De ninja [1981] van E. Lustbader bevat de vloek christus te paard! (Vgl. ook Van Eijk 1995: 65). Hij drukt woede, ongeloof en verbazing uit. Dat ongeloof kan gevoed worden door het simpele feit dat Christus meestal op een ezel rondtrok. Ook komt voor de tot uitroep geworden vloek gekruisigde christus! Die uitroep drukt ongeloo...

Lees verder
1993
2022-08-18
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Christus

(Kristus) de Verlosser; zoon van God

1982
2022-08-18
De Tale Kanaans

J. van Delden

Christus

(Gr.), de gezalfde, vertaling van het Hebr. woord Messias.

1981
2022-08-18
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Christus

(Gr.: „Gezalfde”, oudtestamentisch: Messias), eretitel van Jezus (dus eigenlijk: de Christus), waardoor Zijn Goddelijke zending en koninklijke waardigheid worden uitgedrukt.

1973
2022-08-18
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Christus

[→Gr. Christos, gezalfde], titel en later tweede eigennaam van →Jezus, de joodse rabbi die door de christelijke kerken als hun stichter wordt beschouwd. De naam is de Griekse versie van het Hebreeuwse en Aramese maschiach (Messias), waarmee onder het Oude Verbond de (gezalfde) koning, hogepriester en patriarch werd aangeduid en onder het...

Lees verder
1955
2022-08-18
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Christus

Gezalfde, chroma, kleur; in muziek: verhogingsteken en interval van een halve toon.

1955
2022-08-18
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

CHRISTUS

(Gr.) is eigenlijk soortnaam of titel, dus de Christus, de Gezalfde des Heren, de Messias; vgl. Matth. 2:4; Herodus informeert waar de Christus, de Messias, geboren zou worden; zie ook Matth. 27 : 17: „Barabbas of Jésus, die Christus genoemd wordt”. In het N.T. is slechts één ware Christus, nl. Jésus van Naza...

Lees verder
1950
2022-08-18
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Christus

m., 1. (als persoon, volg. de Christ. leer) de Gezalfde Zaligmaker, de Verlosser, Messias, de Zoon Gods: Jezus Christus, de Here Christus; Christusleer; volgelingen van Christus; — als tijdrekening: voor of na Christus, voor of na de geboorte van Christus; 2. (Zuidn.) beeld van de gekruiste Ch...

Lees verder
1949
2022-08-18
Woordenboek Latijn

Geschreven door Dr. J.F.L. Montijn

Christus

i, m. Christus.

1949
2022-08-18
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Christus

(Gr. christos, gezalfde) is de tot naam geworden bijnaam van Jezus van Nazareth. Deze wist zichzelf de Messias. Van dit Hebreeuwse woord is het de Griekse vertaling.

Lees verder
1937
2022-08-18
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

Christus

m. (Gr.-Lat. de Gezalfde, de Messias; Z.-N. ook Christusbeeld): Christus is de naam van Jezus, in zover Hij is koning, profeet en priester.

1933
2022-08-18
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Christus

Grieksch voor Messias, d.i. gezalfde, naam v. Jezus als Godsgezant.

1928
2022-08-18
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Christus

Nu we iets verteld hebben over het Christendom, gaan we ook iets vertellen over den stichter van het Christendom: over Jezus Christus. Als wij dit niet deden, dan zou onze Encyclopedie een belangrijk hoofdstuk missen, want we kunnen gerust zeggen, dat er nooit op onze aarde iemand geleefd heeft, van wien zulk een ontzaglijke invloed voor de wereld...

Lees verder
1926
2022-08-18
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Christus

is de naam voor den Middelaar Gods en der menschen, en als zoodanig onderscheiden van den persoonsnaam Jezus. De Joden spreken van den Messias, welke naam, evenals de naam Christus, beteekent: Gezalfde, en dit doelt op het met den Heiligen Geest gezalfd zijn tot Profeet, Hoogepriester en Koning. Messias is de Hebreeuwsche en Christus de Grieksche n...

Lees verder