Wat is de betekenis van Chinese taal?

1973
2021-12-08
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Chinese taal

Chinese taal - een aparte tak van de Indochinese taalfamilie. De Chinese cultuur heeft zich vanaf ca. 500 v.C. voortdurend naar het zuiden verplaatst. Taalkundig heeft deze zuidwaartse beweging geleid tot de vorming van een aantal dialectgebieden. In het zuidoosten van China vindt men de Woe-, Min-, Hakka-, Jué-, Kan- en Siangdialecten gespr...

Lees verder
1973
2021-12-08
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Chinese taal

Overzicht van de fonemen, hun articulatie volgens het Internationaal Fonetisch Alfabet (IPA) en hun spelling volgens pinyin (de officiële Chinese spelling) en de Oosthoektranscriptie foneem fonetisch schrift (IPA) pinyin Oosthoek transcriptie KLINKERS (v) /a/ [a] (-)a(-) (-)a(-) 1 indien gevolgd door -ng 2/ü/ wordt gespeld als -u na x,...

Lees verder