2019-10-21

Taal

Is Nederlands een moeilijke taal? Veel Nederlands noemen het Nederlands een moeilijke taal. Ze zijn daar waarschijnlijk een beetje trots op: wij spreken toch maar mooi een hele moeilijke taal. Het hangt af van de herkomsttaal of het Nederlands moeilijk ‘is’. Vanuit het Duits is Nederlands niet moeilijk, vanuit het Arabisch wel. Wat voor veel niet-Nederlanders moeilijk is? Dat veel woorden zowel een concrete als een abstracte betekenis. Dat beseffen Nederlanders niet maar ze weten precies w...

2019-10-21

taal

taal - zelfstandig naamwoord 1. systeem van klanken, letters, woorden waarmee je iets duidelijk maakt ♢ welke taal spreekt u? 1. moderne talen [Engels, Frans en Duits] 2. klassieke talen [Grieks en Latijn] 3. een dode taal ...

2019-10-21

taal

taal - Vorm van complexe communicatie, gekenmerkt door woorden en vooral grammaticale regels. Voor zover men weet kom taal enkel voor bij de mens, maar het is niet onmogelijk dat een primitieve t. zal ontdekt worden bij primaten of walvisachtigen. Sommige auteurs omschrijven de communicatie bij andere dieren als de ‘dierlijke taal’ omwille van de soms zeer grote overeenkomsten, zeker voor wat symbolische signalen betreft die kunnen vergeleken worden met woorden. Een vorm van grammatica ontbr...

2019-10-21

taal

Taal is het geheel van tekens (zie teken ((1))), voortgebracht door de spraakorganen op basis van het taalvermogen, waarvan de mens gebruik maakt om zijn gedachten uit te drukken, zijn wereld te ordenen en te communiceren met anderen; geldt ook voor tekens door gebaren, schrift of in gedrukte (zie drukken (1)) vorm.

2019-10-21

taal

taal - Zelfstandignaamwoord 1. (taalkunde) een systeem van spraakklanken door middel waarvan mensen met elkaar communiceren en de schriftelijke vastlegging hiervan Meneer, welke taal spreekt men in dat land? 2. (informatica) een formeel systeem dat door computers wordt begrepen De formele taal van XML Schema, XSD of XML Schema Definitietaal. 3. (bij uitbreiding) een communicatiesy...

2019-10-21

Taal

Het geheel van de door de spraakorganen, op basis van het taalvermogen voortgebrachte (→) tekens waarvan de mens gebruik maakt om zijn gedachten te (→) articuleren, zijn wereld te ordenen en te communiceren met anderen (eveneens toegepast op de aanduiding van dat middel door gebaren, geschrift of druk). Literatuur - Van Dale, Groot woordenboek der Nederlandse taal, 1995

2019-10-21

Taal

Taal - v. wat gesproken wordt of is : iem. taal en antwoord geven; hij is mij geene taal waard, hij is mij niet waard, dat ik hem antwoord, dat ik tegen hem spreek; taal noch teeken van zich geven, niets van zich laten hooren; — taal noch tijding ontvangen, niets van iem. vernemen; — (Zuidn.) iem. zijne taal weigeren, hem niet te woord staan; — het spreken, het vermogen om te spreken ; wél ter tale zijn, welbespraakt; rad van taal, rad van tong: — wijze waarop men spreekt of schrijft: d...

2019-10-21

Taal

Taal (verschijningsvormen): Over de talen die tegenwoordig op onze aarde gesproken worden zijn we, over het geheel genomen, vrij goed ge oriënteerd. Uiteraard zijn bij verre na niet alle talen der zogenaamd primitieve volken op een wetenschappelijk bevredigende wijze beschreven (àls ze al beschreven zijn). Veel blijft op dit gebied nog voor toekomstige onderzoekers te doen — als dezen er althans tijdig genoeg bij zijn om de taal voor haar uitsterven nog voor het nageslacht vas...

2019-10-21

taal

taal - der Goten verdween spoedig (6e-7e e.) in Italië en Spanje, vooral na het verval van het Arianisme, daar de Goten in de talrijker Romaansche bevolking opgingen. In Z. Rusland is het Krimgotisch tot in de 17e e. blijven bestaan. Doordat → Wulfila het Gotisch tot een cultuurtaal maakte, de oudste ons bekende Germ. taal, is van het Gotisch een zekere invloed uitgegaan op de overige Germ. talen, wat vooral in den kerkdijken woordenschat tot uiting komt. Het is geen toeval, dat in d...

2019-10-21

Taal

zie Spraak.