Wat is de betekenis van Taal?

2024-02-22
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

taal

taal - Zelfstandignaamwoord 1. (taalkunde) een systeem van spraakklanken door middel waarvan mensen met elkaar communiceren en de schriftelijke vastlegging hiervan Meneer, welke taal spreekt men in dat land? 2. (informatica) een formeel systeem dat door computers wordt begrepen ...

2024-02-22
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

taal

taal - zelfstandig naamwoord 1. systeem van klanken, letters, woorden waarmee je iets duidelijk maakt ♢ welke taal spreekt u? 1. moderne talen [Engels, Frans en Duits] 2. klassi...

2024-02-22
Nederlands Logopedisch Lexicon

L.J.M. Bogaert (2007)

Taal

(v.(m.)), een systeem van tekens die worden voortgebracht door de spraakorganen en waarmee de mens zijn denken, voelen en willen uitdrukt en zijn wereld ordent; lichaams~, motorisch-visuele communicatievorm waarbij gebruik wordt gemaakt van mimiek en natuurlijke (spraakbegeleidende) gebaren. Deze taal leent zich goed om gemoedstoestanden, emoties e...

2024-02-22
De A is van Amalia, die is allochtoon, een multiculti ABC

Hans Kaldenbach (2007)

Taal

Is Nederlands een moeilijke taal? Veel Nederlands noemen het Nederlands een moeilijke taal. Ze zijn daar waarschijnlijk een beetje trots op: wij spreken toch maar mooi een hele moeilijke taal. Het hangt af van de herkomsttaal of het Nederlands moeilijk ‘is’. Vanuit het Duits is Nederlands niet moeilijk, vanuit het Arabisch wel. Wat voor veel niet...

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-22
Lexicon voor de kunstvakken

Wouter van Boesschoten, Wieneke van Breukelen, Ton Konings m.m.v Henriette Coppens, Eefje Lonis, Jos van Waterschoot & Simon Wienke (2002)

taal

Taal is het geheel van tekens (zie teken ((1))), voortgebracht door de spraakorganen op basis van het taalvermogen, waarvan de mens gebruik maakt om zijn gedachten uit te drukken, zijn wereld te ordenen en te communiceren met anderen; geldt ook voor tekens door gebaren, schrift of in gedrukte (zie drukken (1)) vorm.

2024-02-22
Begrippenlijst drama

Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (2001)

Taal

Het geheel van de door de spraakorganen, op basis van het taalvermogen voortgebrachte (→) tekens waarvan de mens gebruik maakt om zijn gedachten te (→) articuleren, zijn wereld te ordenen en te communiceren met anderen (eveneens toegepast op de aanduiding van dat middel door gebaren, geschrift of druk). Literatuur - Van Dale, Groot woordenboek der...

2024-02-22
Het Lexicon van de gedragsbiologie

Mark Nelissen (1996)

taal

taal - Vorm van complexe communicatie, gekenmerkt door woorden en vooral grammaticale regels. Voor zover men weet kom taal enkel voor bij de mens, maar het is niet onmogelijk dat een primitieve t. zal ontdekt worden bij primaten of walvisachtigen. Sommige auteurs omschrijven de communicatie bij andere dieren als de ‘dierlijke taal’ omwille van de s...

2024-02-22
Encyclopedie van de Zaanstreek

Eindredactie Jan Pieter Woudt & Klaas Woudt (1991)

Taal

Zie: →Zaans.

2024-02-22
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

taal

een stelsel van tekens. Zij geeft de mensen de mogelijkheid in elkaars gedachten en gevoelens te delen. Taal kan bestaan uit klanksymbolen; maar ook schrifttekens en gebaren kunnen als symbolen dienst doen. Van gebarentaal bedienen zich doofstommen. In de dagelijkse omgang vult gebarentaal de spreektaal en schrijftaal aan (mimiek).

2024-02-22
Woordenboekje Nederlandse Jiddisch

H. Beem (1975)

Taal

deel; Nieuwhoogduits Teil; dem rebbe s’n taal = het deel van de rebbe = het achterste van de kip.

2024-02-22
Lexicon van de Psychologie

N. Sillamy (1965)

TAAL

spraak, uitdrukkings- en communicatiemiddel van de geest door het gebruik van tekens die dezelfde betekenis hebben voor alle individuen van eenzelfde soort en binnen een bepaald gebied. Taal is tegelijkertijd handeling én instrument voor → communicatie en maakt het maatschappelijk bestaan mogelijk. Men onderscheidt verscheidene vormen v...

2024-02-22
Voornamenboek

Dr. Johannes van der Schaar (1964)

Taal

m -> Vitalis (Zuid-Ndl.).

2024-02-22
Zuid-afrikaans woordenboek

H.J. Terblanche - M.A., D. Litt

taal

taie, klankgroepe, middel om gedagtes en gevoelens aan ander kenbaar te maak; wat gepraat word; spraak.

2024-02-22
Encyclopedie van Friesland

Prof. Dr. J.H. Brouwer (1958)

TAAL

De Fr. T. behoort tot de Westgermaanse T.ew-groep en vertoont aanvankelijk veel overeenkomst met het Engels; later groeien de T.en, onder uiteenlopende invloeden, uit elkaar. De discussie over de verhouding der Noordzeedialecten is nog gaande. zie Ingvaeoons. De meningen over het vroegere verspreidingsgebied van het Fr. lopen uiteen; sommigen zien...

2024-02-22
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Taal

s., tael, spraek, sprake; ruwe —, rûch praet (it); rechtgemeende —, tinktael.

2024-02-22
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Taal

v. (talen), 1. het door de spraakorganen voortgebrachte middel waarvan de mens zich bedient om zijn gedachten of gevoelens kenbaar te maken; vervolgens ook toegepast op de aanduiding van dat middel door schrift of druk: figuurlijke, deftige taal; taal en stijl; wel ter tale zijn, welbespraakt zijn; — middel van geestelijk verkeer tusse...

2024-02-22
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Taal

middel om gedachten en gevoelens over te brengen, spec. in de vorm van spraakklanken, naast gebaren- en beelden. T. (Chinees schrift). T. vormt de basis voor de menselijke samenleving. Dieren vertonen slechts instinctmatige uitingen zonder symbolische waarde. Chinees wordt gesproken door 430 mill., Eng. door 167 mill., Duits door 94 mill., Russisch...

2024-02-22
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Taal

WEZEN Taal is een verzamelnaam voor de hoorbare en zichtbare tekens die de mensen coöperatief als middel van verstandhouding over de feiten van de buitenwereld en die van hun innerlijk leven gebruiken. De hoorbare tekens zijn stemklanken en stemklankcomplexen, de zichtbare tekens zijn letters en lettercomplexen, lettergreepof woordtekens (Chin...

2024-02-22
Ensie 1947

Redactie Anton Reichling S.J. en J.S. Witsenelias (1947)

Taal

Taal (verschijningsvormen): Over de talen die tegenwoordig op onze aarde gesproken worden zijn we, over het geheel genomen, vrij goed ge oriënteerd. Uiteraard zijn bij verre na niet alle talen der zogenaamd primitieve volken op een wetenschappelijk bevredigende wijze beschreven (àls ze al beschreven zijn). Veel blijft op dit gebied nog...

2024-02-22
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

taal

v. talen, taaltje (vero. vorm tale, z. ald. verwant met [ver]tellen: 1 inz. spraakklanken, waarmee men zijn gedachten en gevoelens aan anderen kenbaar maakt; 2 bepaalde spraakklanken, waarmee men zijn gevoelens en gedachten kenbaar maakt, van een zekere groep mensen, in tegenst. met andere groepen; 3 de in het schrift weergegeven taal in bet. 1 en...