Wat is de betekenis van Arabische taal?

1973
2021-12-08
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Arabische taal

taal die behoort tot de zuidwestelijke groep der Semitische talen. In de 7e en 8e eeuw heeft zich gelijktijdig met de opkomst van de islam in Arabië en de door de Arabieren onderworpen gebieden een algemene Arabische schrijftaal ontwikkeld. Deze werd geschreven met een Noordsemitisch alfabet en werd in de volgende eeuwen de klassieke voertaal...

Lees verder
1916
2021-12-08
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Arabische taal

Arabische taal - Het Arabisch is de taal, die oorspronkelijk in Arabië gesproken werd en die door den koran en de prediking van den Islam wereldtaal geworden is. Zij behoort tot de familie der Semietische talen. Evenwel moet men niet meenen, dat oudtijds in geheel Arabië overal dezelfde taal gesproken werd. Hetgeen wij eigenlijk Arabisch noemen is...

Lees verder
1870
2021-12-08
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Arabische taal

(De) Arabische taal is een Semietische tongval en vormt met de Aethiopische den zuidelijken tak van den Semietischen taalstam. Zij is eene van de rijkste, meest beschaafde en wegens hare verspreiding en de daarin geschrevene boeken eene van de belangrijkste talen der wereld. De geschiedenis dezer taal ligt vóór den tijd van Mohammed in nevel...

Lees verder
1869
2021-12-08
Geographisch

Geographisch-woordenboek

Arabische taal

De arabische taal, eene afdeeling van den semitischen taalstam) splitst zich in 2 boofd-tongvallen, den zuidelijken of himjaritischen, die uitgestorven is, en den noordelijken. Laatstgenoemde werd door den Koran de algemeen heerschende schrijf- en omgangstaal m het geheele arabische rijk, en is, met eenige wijzigingen in het dialect, als zoodanig o...

Lees verder