Wat is de betekenis van Chinese muur?

2022
2023-03-25
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2023)

Chinese muur

1) (1992) (sold.) soort klimtoren met hindernissen. • Onder commando's staat de hindernis bekend als De Chinese muur. Deze hoge houten wal, die ver boven kop en schouders uitsteekt en waaraan uitnodigend een polsdik touw bungelt, is al door menigeen hardgrondig vervloekt. Hier werden laatste reserves aangesproken, schaafwonden o...

Lees verder
1981
2023-03-25
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Chinese muur

ook de Grote Muur genoemd. Gebouwd in de 3de eeuw v. Chr. om China tegen de invallen van de nomadenstammen te beschermen. De muur is 4-16 m hoog, 6-8 m breed en 2500 km lang.

Lees verder
1949
2023-03-25
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Chinese muur

geweldige muur, gebouwd langs N.grens van het eigenlijke China, ter bescherming tegen de invallen van de nomadenvolken in het N. Grootste bouwwerk der aarde. 2500 km lang, tot 16 m hoog, 5 m breed. Met de bouw werd ± 500 v.C. begonnen. Een groot deel werd gebouwd ten tijde van keizer Ts’in Sje Hwang Ti (✝ 210 v.C.).

Lees verder
1947
2023-03-25
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

CHINESE MUUR

(Chin. Wan-li-tsj’ang-tsj’eng, „Muur van tienduizend mijlen”) is de geweldige muur, die als bescherming tegen de invallen der nomaden-volken in het N. langs de noordgrens van het eigenlijke China werd opgericht. Er werd aan gebouwd door verschillende keizers; een groot deel er van kwam tot stand onder de beroemde Tsj&...

Lees verder
1930
2023-03-25
Jozef Verschueren

Jozef Verschueren (1930)

Chinese muur

(sji'ne:sə) m. 1. Eig. oude muur in China ter afwering van de aanvallen der Hunnen en Toenghoe, 2500 km lang, ± 16 m hoog. 2. chinese muur Metf. onoverkomelijke belemmering : een van vooroordelen.

Lees verder
1916
2023-03-25
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Chinese muur

[Chin., Wan-li-tsj’ang-tsj’eng, Tienduizend mijlen-muur], ca. 2450 km lange verdedigingslinie tussen het eigenlijke China en BinnenMongolië. De muur bestaat uit een stelsel van wachttorens verbonden met wallen van gestampte aarde, die in het oostelijke gedeelte soms met baksteen bekleed zijn, zodat echte muren ontstaan. De Chinese...

Lees verder