Wat is de betekenis van cariës?

2019
2021-04-18
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

cariës

cariës - Zelfstandignaamwoord 1. (medisch) aantasting van tandglazuur en het tandbeen door bacterie|bacteriën waardoor gaatje in je tanden ontstaan Door fluoridebehandeling is cariës enorm afgenomen. De man, aan zijn grafgiften te zien een jager, lag in een ondiep graf...

Lees verder
2018
2021-04-18
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

cariës

cariës - zelfstandig naamwoord uitspraak: ca-ri-es 1. aantasting van het tandglazuur door een bacterie ♢ als je teveel snoept krijg je cariës Zelfstandig naamwoord: ca-ri-es de cariës Synoniemen tandbe...

Lees verder
2015
2021-04-18
Dr. O. Dubois

Auteur “De Nieuwe Geneeskunde”, 1930

Cariës

Cariës is een soort verzwering die aan de beenderen en de tanden vreet. Men verwarren ze niet met Necrose. Beenderencariës verwekt etter, stof; als het been niet ontbloot is, vormt deze etter abcessen die doorbreken en niet meer dichtgaan, of die slechts dichtgaan om zich dan opnieuw te openen, zolang het been ziek is. Dit neemt men vaak waar aan d...

Lees verder
2010
2021-04-18
Dokterswoordenboek

Ruim 2300 medische begrippen, omschreven door Jannes van Everdingen en Arnoud van den Eerenbeemt

cariës

Ontsteking van merg in tanden en kiezen door bacteriën (uitspraak: KAA-rie-jès). Die ontsteking houdt niet vanzelf op en maakt tandglazuur (tandemail) en tandbeen (dentine) kapot. De tandarts behandelt cariës door de rotte plek uit te boren en op te vullen met zacht spul dat eenmaal in het gaatje snel hard wordt. Vroeger was dat altijd met een meta...

Lees verder
1994
2021-04-18
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Cariës

[Lat. caries = vermolmdheid] aantasting en bederf van beenderen, spec. van tanden (tandwolf).

1993
2021-04-18
Vreemd Nederlands

Vreemd Nederlands

Cariës

tandbederf; ziekelijk verval van botweefsel (geneesk.)

1984
2021-04-18
Milieu-encyclopedie

Oosthoek milieu-encyclopedie

cariës

(tandbederf), aantasting van tanden en kiezen door inwerking van zuren. Deze zuren worden door bacteriën gemaakt uit koolhydraten (vooral suiker) in de tandplaque (plaque). De plaque is het beslag dat bijna alle landoppervlakken bedekt, en voor ten minste 70 % bestaat uit bacteriën, waarvan een aantal (Streptococcus mutans) kleverige stof...

Lees verder
1981
2021-04-18
Lexicon der Natuurgeneeskunde

Vraagbaak voor het moderne gezin (Uitgave Milinda Uitgevers, 1981)

Cariës

zie Tandbederf.

1974
2021-04-18
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

cariës

(L., = bederf), afkorting van caries dentium = tandbederf, aantasting van glazuur van de tandkroon door zuren, ontstaan uit koolhydraten (vooral saccharose). Een slepende ontsteking, overgaand in weefselversterf. Bij 97% van de bevolking in geciviliseerde landen.

Lees verder
1973
2021-04-18
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

cariës

cariës - [Lat., bederf], v./m., bederf van beenderen of tanden. Cariës van tanden: het progressief afbraakproces van de harde tandweefsels veroorzaakt door zuur dat door de bacteriën wordt geproduceerd. Op het gehele gebit zet zich voortdurend een laagje tandaanslag af, de zgn. bacterial plaque. Deze aanslag bestaat uit mucine afkoms...

Lees verder
1972
2021-04-18
OHS1

Oosthoek Encyclopedie supplement

Cariës

v./m., tandbederf. © Een recent onderzoek naar cariësbevorderende en -remmende factoren, ingesteld bij recruten (een 70-tal willekeurig gekozen en een 70-tal met een puntgaaf gebit) bracht aan het licht dat de verschillen in eet- en snoepgewoonten, alsmede die in het tandenpoetsgedrag weinig uitgesproken waren. Wel werd geconstateerd dat...

Lees verder
1955
2021-04-18
vreemd

Vreemde woordenboek

Cariës

beeneter; bederf in de tanden; carieus: aangestoken (beenderen, tanden).

1954
2021-04-18
Medisch

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Cariës

1. cariës dentium, Lat. voor tandwolf, de voortschrijdende ontleding van email en dentine van het gebit, waardoor „rotte” tanden en kiezen ontstaan. Is speciaal een ziekte van de nog groeiende mens, staat in verband met eventuele stoornissen in de kalkstofwisseling (rachitis, zwangerschap!), maar vooral ook met de voeding. Het tege...

Lees verder
1954
2021-04-18
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Caries

I.h.a. een chronische, etterige beenontsteking, die meestal naar buiten doorbreekt en waardoor dan een etterende wond ontstaat. Het komt bij dieren vrij zelden voor, behalve bij de kat, waar de oorzaak dan tuberculose is. Tandcariës komt bij de huisdieren ook niet voor.

Lees verder
1950
2021-04-18
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Caries

(Lat.), v., 1. beeneter; 2. tandbederf.

Lees verder
1948
2021-04-18
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

cariës

(Lat.) v. beeneter, tandbederf, „wolf” der tanden.

1933
2021-04-18
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Caries

Caries - of beeneter wordt genoemd een chronische ontsteking van het been en het omringende beenvlies of periost, van waaruit de nieuwvorming en instandhouding van het beenweefsel plaats heeft. Abces- en fistelvorming tot afvoer van den ontstanen etter treden steeds op. Een voorbeeld is de wervelcaries, een der meest voorkomende, op tuberculeuzen b...

Lees verder
1923
2021-04-18
Uitheemsche geneeskunde termen

dr. H. Pinkhof, 2e druk 1935

Cáries

(Lat.), beeneter, voortwoekerende verzwering van beenzelfstandigheid; gaat zij met ettering gepaard, dan noemt men dit C. húmida, vochtige beeneter; is de etter nog niet naar buiten doorgebroken, C. sicca, droge beeneter; oorzaak meestal tuberculose, soms andere infectieziekten of verwonding. C. articulorum, zie Arthrocace. C. d é n t...

Lees verder
1916
2021-04-18
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Caries

Caries - zie BEENETER.

1870
2021-04-18
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Caries

Caries, zie Been-eter.