Wat is de betekenis van Bruno I (aartsbisschop)?

2023-04-02
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Bruno I (aartsbisschop)

Bruno I (aartsbisschop) - Heilige, aartsbisschop van Keulen en hertog van Lotharingen, derde zoon van Hendrik I, koning van Duitschland, en broeder van keizer Otto I, den Grooten; * 925. ✝ 965; voor den geestelijken stand opgeleid te Utrecht, rijkskanselier en aartskapelaan, later, in 953, aartsbisschop van Keulen en in 954, na de afzetting van Koe...

Lees verder