Wat is de betekenis van Bruno?

2020
2023-02-07
Meertens Instituut

Nederlandse Voornamenbank

Bruno

Vanouds meestal een eenstammige Germaanse naam met een stam die we terugvinden in Gotisch brunjô 'borstharnas, pantser'. Daarnaast is oorspronkelijk de betekenis 'bruin' mogelijk (zie brun-), in sommige talen heeft dit ook de betekenis 'glanzend'. Als heiligennaam onder meer Bruno, stichter van de kartuizer orde, geboren omstreeks 1032 in Keulen. H...

Lees verder
2019
2023-02-07
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

Bruno

Bruno - Eigennaam 1. (mannelijke naam) jongensnaam

Lees verder
1981
2023-02-07
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Bruno

[broe'no], Giordano [djorda'no] (1548-1600), Italiaanse wijsgeer. Volgens zijn leer is God gelijk aan het heelal; alle wezens zijn goddelijk en het heelal is geen gesloten bol, doch iets oneindigs. Als ketter werd Bruno in Rome verbrand, toen hij weigerde zijn opvattingen af te zweren.

Lees verder
1964
2023-02-07
voornamen

Voornamenboek

Bruno

m Vanouds meestal een eenstammige Germ. naam met een stam die we terugvinden in Got. brunjö 'borstharnas, pantser1. Daarnaast is oorspr. de betekenis 'bruin’ mogelijk (zie brun-), in sommige talen heeft dit ook de betekenis 'glanzend’. Als heiligennaam o.m. Bruno, stichter van de kartuizer orde, geb. ca. 1032 in Keul...

Lees verder
1951
2023-02-07
Italiaans

Woordenboek Italiaans (IT-NL) 1951

bruno

bruin; rouw.

1948
2023-02-07
Spaans woordenboek (SP-NL) 1948

Dr. C.F.A. van Dam

Bruno

m. zwarte pruim uit het Noorden van Spanje; zwarte-pruimeboom; adj. zwart, donker.

1947
2023-02-07
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

BRUNO

Duits geschiedschrijver uit de nde eeuw, was eerst geestelijke te Maagdenburg, later te Merseburg. Hij overleed na 1084. Het weinige dat van zijn leven bekend is, is gehaald uit zijn werk De bello Saxonico, geschreven in 1082 en het verhaal bevattend van de strijd der Saksers tegen Hendrik IV (1073 - einde 1081). Uiterst partijdig en onrecht...

Lees verder
1933
2023-02-07
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Bruno

1) I, de Groote (9 25/905), aartsbisschop v. Keulen, Rijkskanscher v Otto I, hertog v. Lotharingen, heilige, feestd. 11 Oct.;2) v. Querfurt (970/1009), heilige (feestd.: 15 Oct.), Pruisisch apostel; 3) de heilige (feestd.: 6 Oct.) (1030/1101), stichter der Karthuizerorde; 4) Giordano B. (1548/1600), Ital. vrijdenker pantheïst, als ketter te Ro...

Lees verder
1933
2023-02-07
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Bruno

Bruno - 1° Giordano, wijsgeer der Renaissance, * 1648 te Nola, ✝ 1600 te Rome; was eerst Dominicaan te Napels, maar ontvluchtte orde en Kerk, verbleef eenigen tijd in Frankrijk en Engeland en zwierf vervolgens door de Duitsche landen. Aan de Inquisitie uitgeleverd, werd hij na 7-jarige gevangenschap in 1600 te Rome levend verbrand. In de 19e ee...

Lees verder
1930
2023-02-07
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

Bruno

I. ('bru:no) (H.) ° 1030 te Keulen, stichter der kartuizerorde, ♰ 1101; feest: 6 okt. II. ('broeno) (Giordano) Italiaans wijsgeer, ° 1548, een tijd lang dominikaan, wegens ketterij door de inquisitie gevangengenomen en 1600 te Rome verbrand.

Lees verder
1916
2023-02-07
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Bruno

Bruno - (Giordano), Ital. wijsgeer. Hij werd in 1548 te Nola geboren, trad, 16 jaar oud, in de orde der Dominikanen, welke hij weldra, door de studie van Copernicus, Nicolaus Cusanus e. a. tot kettersche opvattingen geraakt, verliet om nu verder een rusteloos zwerversleven te leiden. Achtereenvolgens woonde hij in Venetië, Genève (hier met de calvi...

Lees verder
1914
2023-02-07
NBW

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek

Bruno

BRUNO, zoon van graaf Ludolf van Brunswijk en de latere keizerin Gisela van Zwaben, gemalin van keizer Koenraad III, behoorende tot de vertegenwoordigers van het ludolfinische geslacht, verwant aan Hendrik III en IV. Uit het goed van hertog Godfried IV van Lotharingen kwam hij omstr. 1045 in het bezit der ‘marchia Fresiae’, d.i.

1869
2023-02-07
Geographisch

Geographisch-woordenboek

Bruno

zoon van Ludolf (het hoofd der eerste dynastie van Saksen), was zelf hertog van Saksen van 859 tot 880, en stichtte omstr. 861 de stad,die naar hem den naam ontving van Brunswijk.