Wat is de betekenis van Binden en ontbinden?

2023-10-03
Christelijke encyclopedie

F.W. Grosheide (1926)

Binden en ontbinden

is (Matth. 16 : 19; 18 : 18) een figuurlijke uitdrukking voor de macht, door Jezus in de eerste plaats aan Petrus, en daarna aan alle apostelen (vgl. Joh. 20 : 23) en daarmede aan alle predikers des Evangelies en wel in samenwerking met de gemeente (Matth. 18 : 18; vgl. 1 Cor. 5 : 4,13) verleend: om den onboetvaardigen hun zonden te behouden, d. i....