Wat is de betekenis van Bevel?

2019
2021-01-18
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

bevel

bevel - Zelfstandignaamwoord 1. verplicht uitvoeren|uit te voeren opdracht zonder enige tegenspraak; verbaal uiten|geuit gebod Dat is een bevel, soldaat!! 2. gezag om een groep mensen te leiden; commando; commandement De koning is de eerste in bevel van h...

Lees verder
2018
2021-01-18
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

bevel

bevel - zelfstandig naamwoord uitspraak: be-vel 1. wat je moet doen van iemand ♢ hij geeft een bevel en ik moet doen wat hij zegt Zelfstandig naamwoord: be-vel het bevel de bevelen...

Lees verder
2017
2021-01-18
Kadaster

Woordenboek van het Kadaster.

Bevel

Bevel is een door bevoegd gezag opgelegde plicht tot het uitvoeren van een opdracht

2017
2021-01-18
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

Begrippen omtrent crisisbeheersing

Bevel

Een bevel is een bepaling van een bevelvoerder waarmee hij/zij een of meer van zijn/haar mensen opdraagt een taak met een bepaald doel uit te voeren.

1973
2021-01-18
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

bevel

bevel - , o. (-en), 1. gezag om een groep van personen te leiden en opdrachten te doen uitvoeren, m.n. in het krijgswezen; zie dienstbevel: het — voeren over een leger; onder van, onder aanvoering van; 2. opdracht waaraan gehoorzaamd moet worden, gebod: een — tot arrestatie; een om het schieten te staken; ook de inhoud van de opdracht: het — luidt...

Lees verder
1950
2021-01-18
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Bevel

o. (-en), 1. gezag om een groep van personen te leiden en opdrachten te doen uitvoeren, inz. in het krijgswezen: het bevel voeren over een leger; onder bevel van, onder aanvoering van; 2. opdracht waaraan gehoorzaamd moet worden, gebod : een bevel tot arrestatie ; bevelen geven; een bevel om het schieten te staken; &mda...

Lees verder
1933
2021-01-18
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Bevel

Bevel - tot aanhouding, in verzekering stelling, medebrenging, verschijning (Recht), zie Voorloop ige hechtenis.

1916
2021-01-18
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Bevel

Bevel (krijgskunde), in het algemeen de mondelinge of schriftelijke lastgeving van een militair aan zijn ondergeschikte. — Het besluit van een bevelhebber, dat met betrekking tot handelingen van strategischen of tactischen aard aan de onderbevelhebbers wordt gegeven, wordt aan deze kenbaar gemaakt door middel van een bevel, eene instructie of aanwi...

Lees verder
1898
2021-01-18
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Bevel

BEVEL, O. (-en), gebod een bevel tot arrestatie; — onder bevel van, onder aanvoering van; — het bevel voeren over een leger, het hoofd van dat leger zijn.

Lees verder