Wat is de betekenis van Bevelschrift?

2019
2021-05-11
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

bevelschrift

bevelschrift - Zelfstandignaamwoord 1. een schriftelijk bevel Hij kreeg een bevelschrift in de brievenbus. Woordherkomst samenstelling van bevel en schrift Verwante begrippen bevel, gebod, instructie, order, sommatie, verordening

Lees verder
1983
2021-05-11
Lexicon van Nederlandse archieftermen

Lexicon van Nederlandse archieftermen

Bevelschrift

Een bevelschrift is een geschrift, houdende een bevel uitgaande van een persoon of instelling met gezag bekleed. De term "mandaat” voor bevelschrift in algemene zin is verouderd. Mandaat wordt uitsluitend nog gebruikt voor bevelschriften ten behoeve van de comptabiliteit. Eveneens verouderd zijn de synoniemen mandement en "ordonnantie” (zie toelic...

Lees verder
1973
2021-05-11
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

bevelschrift

bevelschrift - o. (-en), schriftelijk bevel, schriftelijke machtiging, lastbrief: — tot betaling, mandaat, »-borderel; een — tot aanhouding van een persoon, een schriftelijk besluit van de rechterlijke macht dat machtigt tot aanhouding.

1950
2021-05-11
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Bevelschrift

o. (-en), schriftelijk bevel, schriftelijke machtiging, lastbrief: bevelschrift tot betaling, mandaat ; — een bevelschrift tot aanhouding van een persoon, een schriftelijk tot aanhouding machtigend besluit der rechterlijke macht: — (R.-K.) mandement.

1933
2021-05-11
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Bevelschrift

Bevelschrift - in strafzaken (Belg. Recht) is de beslissing, genomen door den onderzoeksrechter, op vordering van het Openbaar Ministerie. Zie Strafvordering.

1898
2021-05-11
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Bevelschrift

BEVELSCHRIFT, o. (-en), lastbrief; (R.-K.) mandement; — bevelschrift tot betaling, mandaat; — een bevelschrift tot aanhouding van een persoon, een schriftelijk door de rechterlijke macht daartoe uitgevaardigd bevel.

Lees verder