Wat is de betekenis van bevelen?

2024-06-19
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-06-19
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

bevelen

bevelen - Werkwoord 1. (ov) een dwingende opdracht geven Hij beval zijn soldaten de grens over te steken. bevelen - Zelfstandignaamwoord 1. meervoud van het zelfstandig naamwoord bevel Woordherkomst Van het Middelnederlands bevelen, van een Protogermaanse wort...

2024-06-19
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

bevelen

bevelen - onregelmatig werkwoord uitspraak: be-ve-len 1. iemand een opdracht geven ♢ ik beveel je daarmee te stoppen! Onregelmatig werkwoord: be-ve-len ik beveel jij/u beveelt ...

2024-06-19
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Bevelen

v., bifelje, hite, hjitte, bistelle, kedize, kediizje, oplizze, oansizze, bilêst(g)je; iets tehebben, hwat yn ’e akte hawwe.

2024-06-19
Woordenboek Nederlands-Turks

Mehmet Kiriş (2024)

2024-06-19
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Bevelen

(beval, heeft bevolen), 1. overgeven, toevertrouwen: Heer, in uw handen beveel ik mijn geest; wees Gode bevolen, God behoede u ; — 2. (iem.) nadrukkelijk of met gezag opdragen iets te doen, gelasten: beveel, en wij gehoorzamen ; in ruimere zin: het bevel geven tot: de generaal beval de terugtocht; — 3. (w.g.) het b...

2024-06-19
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

bevelen

beval, h. bevolen (1 gebieden; iem. iets gelasten; 2 bevel voeren; 3 iem. of iets toevertrouwen in iems. zorg inz. in toepassing op God): 1. iets bevelen; 2. de generaal beveelt en de soldaten gehoorzamen; wie heeft hier te bevelen? 3. iets God bevelen, God overlaten; wees God bevolen, God behoede u; Vader, in uw handen beveel ik mijn geest, Luc. 2...

2024-06-19
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

bevelen

(beval, heeft bevolen) 1. zeggen wat men wil dat iemand doen zal: iemand weg te gaan; hij beval om strikte geheimhouding. Syn. gebieden, gelasten, heten. 2. bevel voeren over: een legerafdeling -. 3. toevertrouwen: wees Gode bevolen.

Wil je toegang tot alle 13 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-06-19
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Bevelen

(beval, heeft bevolen), nadrukkelijk of met gezag opdragen iets te doen, gelasten: beveel, en wij gehoorzamen; in ruimere zin: het bevel geven tot: de generaal beval de terugtocht.