Wat is de betekenis van Beschrijven?

2024-02-21
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

beschrijven

beschrijven - Werkwoord 1. (ov) in woorden uitdrukken De hoofdpersoon wordt beschreven als erg gedreven. 2. volgens een bepaald figuur bewegen De dolfijn beschreef een halve cirkel in het water. Woordherkomst Afgeleid van schrijven met...

2024-02-21
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

beschrijven

beschrijven - onregelmatig werkwoord uitspraak: be-schrij-ven 1. precies vertellen hoe het eruitziet of hoe het ging ♢ de nieuwslezer beschreef de gebeurtenissen Onregelmatig werkwoord: be-schrij-ven ik beschrijf...

2024-02-21
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema (2003)

beschrijven

in België ook: opmaken van een verkoopakte. - iets op iemand (laten) beschrijven, iemand iets bij testament vermaken, legateren.

2024-02-21
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

beschrijven

beschrijven - Het weergeven van eigenschappen of kenmerken van iets of iemand in gesproken, geschreven taal of gebarentaal.

Wil je toegang tot alle 13 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-21
Lexicon van Nederlandse archieftermen

Stichting Archief Publicaties (1983)

Beschrijven

Beschrijven is het opsommen van de archivistische kenmerken van een archiefbestanddeel. Het doel van beschrijven is ieder bestanddeel van een archief zodanig te kenmerken dat het onderscheiden kan worden van de overige bestanddelen. De in de definitie bedoelde kenmerken zijn: redactionele vorm, inhoud, datering, ontwikkelingsstadium en uiterlijke v...

2024-02-21
Zuidnederlands Woordenboek

Walter De Clerck (1981)

beschrijven

In toep. op onroerende goederen: een (ver)koopakte opmaken; - in toep. op een erfenis: iets op iem. (laten) beschrijven, iem. iets bij testament vermaken, legateren. Afl.: beschrijf, notariskosten (Eengez. won. gang, keuken, berging enz. Klein beschrijf, 150.000 fr. contant, Gazet v. Antw. 5/7/1977); beschrijving, het opmaken v...

2024-02-21
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Beschrijven

v., biskriuwe; het is niet te —, de ein is der fan wei, der is gjin ein oan, fan.

2024-02-21
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Beschrijven

(beschreef, heeft beschreven), 1. met schrift bedekken, schrijven op: een blad papier beschrijven. 2. het beloop van een gebogen lijn aftekenen, trekken: een cirkel, een boog beschrijven; oneig.: een kring om iets beschrijven; de baan die de aarde om de zon beschrijft. 3. het verhaal van iets te boek stellen, schriftelij...

2024-02-21
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

beschrijven

beschreef, h. beschreven (1 schriftelijk bijeenroepen; 2 op iets schrijven, met schrift bedekken; 3 iets op papier, te boek stellen; 4 personen of zaken optekenen, opsommen, wat getal, hoedanigheid enz. betreft; 5 een voorstelling van iem. of iets in woorden geven; schetsen; 6 het beloop van een kromme lijn tekenen; iets of zich bewegen volgens zul...

2024-02-21
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

beschrijven

(bə'schrijvən) (beschreef, beschreven; heeft beschreven) 1. schrijven op ; papier -. 2. een kromme lijn tekenen : een cirkel -. 3. (zich) volgens een kromme lijn bewegen : de vliegmachine beschreef grote kringen. 4. optekenen, opsommen : de boedel -. 5. schriftelijk of mondeling verhalen : een reis -. Syn. →: afbeelden. 6. omschrijve...

2024-02-21
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Beschrijven

(beschreef, heeft beschreven), 1. met schrift bedekken, schrijven op: een blad papier beschrijven; 2. het beloop van een gebogen lijn aftekenen, trekken: een cirkel, een boog oneig.: een kring om iets -; de baan die de aarde om de zon beschrijft; 3. een voorstelling van iets geven in woorden, door opsomming van kenmerken en bijzonderheden: iemand...

2024-02-21
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Beschrijven

Door middel van de schrijftaal een voorstelling van iets zoeken te geven.

2024-02-21
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Beschrijven

BESCHRIJVEN, (beschreef, heeft beschreven), schrijven op een blad papier beschrijven; — vormen. trekken een cirkel, een boog beschrijven; een kring om iets beschrijven; — in geschrift stellen, schriftelijk verhalen eene reis beschrijven; —iemands uiterlijk, handelwijze beschrijven, omschrijven; — eene schriftelijke beschi...