Wat is de betekenis van Beschrijvende meetkunde?

1973
2022-06-24
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Beschrijvende meetkunde

tak van de wiskunde waarbij van ruimtelijke figuren één of meer afbeeldingen worden gemaakt door projectie op één resp. meer platte vlakken, bicentrale projectie, centrale projectie, orthogonale projectie.

1937
2022-06-24
Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Beschrijvende meetkunde

Aanduiding van voorwerpen of figuren in de ruimte, door van de hoekpunten uit loodlijnen te laten vallen op een plat vlak en die punten door lijnen te verbinden. Projectie.

1933
2022-06-24
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Beschrijvende meetkunde

→ Stereometrie.

1916
2022-06-24
Technisch woordenboek

H.J. van Eyk

Beschrijvende meetkunde

Een onderdeel der meetkunde omvattende de leer der projectie, der perspectief en der schaduw is de grondwetenschap van het constructie- en machineteekenen.

1916
2022-06-24
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Beschrijvende meetkunde

Beschrijvende meetkunde - wiskundige werkwijze, die ten doel heeft van een ruimtefiguur een beeld te ontwerpen door projectie op een plat vlak. Da beschr. meetk. werkt voornamelijk volgens een der volgende methoden: l) de centrale pro jectie, waarbij alle punten van de af te beelden figuur verbonden worden met een vast punt (het projectiecentru...

Lees verder