Wat is de betekenis van Beschrijvend onderzoek?

2014
2022-07-06
Dit is onderzoek!

Dit is onderzoek!

Beschrijvend onderzoek

Onderzoek waarbij het gaat om registratie en systematische ordening van wat zich voordoet op een bepaald gebied, waarbij niet wordt gestreefd naar de ontwikkeling van een theorie of het formuleren van een hypothese.

2011
2022-07-06
Bedrijfskunde Integraal

Bedrijfskunde Integraal

beschrijvend onderzoek

Onderzoek waarin probleemgebied wordt beschreven.

1995
2022-07-06
Basisboek Kwalitatief Onderzoek

Basisboek Kwalitatief Onderzoek

Beschrijvend onderzoek

Onderzoek waarbij het gaat om de registratie en systematische ordening van wat zich voordoet op een bepaald gebied, en waarbij niet wordt gestreefd naar de ontwikkeling van een theorie of het formuleren van een hypothese.

1992
2022-07-06
Basisboek Methoden en Technieken

Basisboek Methoden en Technieken

Beschrijvend onderzoek

Onderzoek waarbij het gaat om de registratie en systematische ordening van wat zich voordoet op een bepaald gebied, en waarbij niet wordt gestreefd naar de ontwikkeling van een theorie of het formuleren van een hypothese.

1989
2022-07-06
Grondslagen van de Marketing

Geschreven door Bronis Verhage

Beschrijvend onderzoek

Onderzoek waarin bestaande situaties omschreven worden (‘neuzentellerij’) – zoals hoeveelheid, frequentie en tijdsduur – zonder diep in te gaan op eventuele oorzaak-gevolgverbanden.