Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Gepubliceerd op 01-01-2021

Beschrijven

betekenis & definitie

(beschreef, heeft beschreven),

1. met schrift bedekken, schrijven op: een blad papier beschrijven.
2. het beloop van een gebogen lijn aftekenen, trekken: een cirkel, een boog beschrijven; oneig.: een kring om iets beschrijven; de baan die de aarde om de zon beschrijft.
3. het verhaal van iets te boek stellen, schriftelijk verhalen: een reis beschrijven.
4. een voorstelling van iets geven in woorden, door opsomming van kenmerken en bijzonderheden: iemands uiterlijk, handelwijze beschrijven.
5. een omschrijvende opsomming geven van: de boedel beschrijven; (Zuidn.) een verkoopakte opmaken: voor het beschrijven heb ik 10% van de koopsom moeten geven; (gew.) een beschrevene, iem. die als hoogste bieder opgeschreven is bij een eerste veiling.
6. een schriftelijke beschikking, inz. een testament maken: er is niets beschreven; — (Zuidn.) iets op iem. beschrijven, bij testament vermaken.
7. schrijven naar: ik weet hem niet te beschrijven, ik weet zijn adres niet.
8. schriftelijk op-, samenroepen: de Staten beschrijven; een vergadering beschrijven; — de beschreven vaderen, senatoren (patres conscripti) in het oude Rome; vand. scherts.: gemeenteraad (w. g.)